MIRACLE OR COINCIDENT (PART 2)

Posted: December 15, 2005 in Short Story


Miracle or Coincident… Part 2 

Since I got the said amulet, I have taken it with me especially whenever I was far away from home. This made me feel at ease, confident and safe without knowing why. At that time, I really did not know what was the name of the Buddhist priest whose amulet I kept with me since I had never paid any attention to such amulets before. I only thought and promised to myself that I would keep it with me forever as I knew that this amulet was willing to stay with me as well.

During the entrance examination applying, I had to identify 5 faculties and universities where I needed to study. I felt lonely since I had no relatives, who had a chance to study in the university level, to consult. I would then decided by myself what faculty and where to study. Most of my friends who studied arts as major subjects selected faculty of liberal arts, or political science at Chula or Thammasart University. I also studied arts as major subjects. As a result, I had no other choices but follow my friends. I really did not know why the first 3 universities I identified on my application were all upcountry ones. The fourth faculty was liberal arts at Chula, and the fifth one was political science at Thammasart. But the first faculty I identified on my entrance application was humanities and social science at Prince of Songkla University. Again, I really did not know why I selected upcountry universities. It might be because I was an upcountry boy who did not like to stay in the capital. My friends said to me, “You are crazy… you know… everyone needs to study at Chula or Thammart.” They also believed that I could pass the examination to study at Chula or Thammasart because my learning experience was considered good enough.    In Bangkok for the first time

Besides applying for entrance examination as usual, I also applied for examination of Phrae Forestry School, which was very popular for young boy students. Since I studied arts, I could not see a single chance to pass the examination for this school. This was because most of subjects I had to take for the examination were about sciences. However, I thought to myself that it would be some benefits for the entrance examination if I could take the exam of Phrae Forestry School.

On the day I took the examination of Phrae Forestry School, I felt that Mathematics and Science was so easy. It seemed to me that most of questions I had ever seen before, though I read quite a few books on this field. After finishing the exam, I asked my friends if they could do that. Each of them shook their heads from side to side before saying “It’s very difficult… no chance to pass”. After that we departed so as to prepare for the entrance examination. We seldom met because I had to stay at Wat Khemapirataram with one of my friends since I had no relatives living in Bangkok.    Wat Khemapirataram

Back to Part 1  |  Next to Part 3


ปาฏิหาริย์หรือบังเอิญ…ตอนที่ 2 

        ตั้งแต่ได้พระเครื่ององค์นั้นมาแล้ว เวลาผมจะเดินทางออกจากบ้านไปไหนไกลๆ ผมมักจะนำติดตัวไปด้วยทุกครั้ง ก็ทำให้ผมรู้สึกสบายใจ อบอุ่นใจ และ รู้สึกถึงความปลอดภัยอย่างไรบอกไม่ถูก ทั้งๆ ที่ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไร เพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยสนใจเรื่องพระเครื่องอะไรมาก่อน คิดแต่เพียงว่า ไหนๆ ท่านก็เต็มใจมาอยู่กับผมแล้ว ผมก็สัญญากับท่านว่าผมก็จะอยู่กับท่านตลอดไป

        ช่วงสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องมีการเลือกคณะและมหาวิทยาลัย 5 อันดับ ช่วงนั้น ผมเหมือนตัวคนเดียว เพราะไม่มีญาติพี่น้องคนไหนได้ร่ำ เรียนถึงระดับมหาวิทยาลัย จะไปปรึกษาใครก็ไม่ได้ ก็ต้องตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเลือกเรียนอะไร เนื่องจากผมเรียนสายศิลป์ เพื่อนๆ ส่วนใหญ่ก็มักจะ เลือกคณะอักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ไม่จุฬาฯ ก็ธรรมศาสตร์ ผมเองก็เช่นเดียวกัน ในเมื่อไม่รู้จะปรึกษาใครว่าควรจะเรียนอะไรดี ก็เลือกตามเพื่อน แต่ไม่ ทราบว่าเป็นเพราะอะไร อันดับ 1 – 3 ผมเลือกมหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างจังหวัดหมด จำได้ว่าเลือกอักษรศาสตร์จุฬาฯ เป็นอันดับ 4 และรัฐศาสตร์ธรรม ศาสตร์เป็นอันดับ 5 ส่วนอันดับหนึ่งนั้นเลือกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทำไมถึงอยากไปเรียน ไกลๆ หรืออาจจะเป็นเพราะผมเป็นเด็กต่างจังหวัด จึงไม่ชอบที่จะเรียนในเมืองหลวง ทั้งๆ ที่เพื่อนๆ ทุกคนก็บอกว่าผมจะบ้าหรือไง มีแต่คนเขาอยาก เรียนที่จุฬาฯ หรือธรรมศาสตร์ทั้งนั้น และเพื่อนๆ ก็มีความเชื่อว่าผมน่าจะสอบติดไม่จุฬาฯ ก็ธรรมศาสตร์แน่นอน เพราะผมก็จัดว่าเป็นเด็กเรียนอยู่ใน เกณฑ์ดีคนหนึ่ง    เข้ามากรุงเทพฯ ครั้งแรก

        นอกจากสมัครสอบเอ็นทรานซ์ตามปกติแล้ว ในสมัยนั้นเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะนิยมไปสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนป่าไม้แพร่ ผมก็ไปสมัครสอบตามเพื่อน เช่นกัน จริงๆ แล้วผมเรียนสายศิลป์ การไปสมัครสอบเข้าโรงเรียนป่าไม้แพร่นั้นคงไม่ต้องหวัง เพราะวิชาที่สอบจะเน้นหนักทางด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์มากกว่าด้านภาษาศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ แต่คิดว่าไหนๆ ก็เข้ามากรุงเทพฯ แล้ว สมัครสอบดูก็ไม่ได้เสียหายอะไร อาจจะได้ประสบการณ์ ไว้สอบเอ็นทรานซ์ด้วยซ้ำ

        วันที่ทำข้อสอบป่าไม้แพร่ ผมมีความรู้สึกว่า ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ทำไมมันง่ายจังเลย ที่คิดแบบนั้นเพราะมันตรงกับที่ผมอ่านมา ทั้งๆ ที่ผมเองก็ไม่ได้อ่านอะไรมากมาย สอบเสร็จออกมาถามเพื่อนๆ ว่าทำได้หรือเปล่า เพื่อนแต่ละคนที่เรียนสายวิทย์ต่างก็ส่ายหน้าว่ายากมากๆ คงไม่ผ่านข้อ เขียนแน่นอน ต่อจากนั้นก็ต่างแยกย้ายกันไป เพื่อเตรียมตัวสอบเอ็นทรานซ์ ซึ่งก็ไม่ค่อยได้เจอกันอีก เพราะผมไปพักที่วัดเขมาภิรตาราม กับเพื่อนอีกคนหนึ่ง เนื่องจากไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพฯ เลยไม่รู้จะไปพักกับใคร…    วัดเขมาภิรตาราม

กลับไปตอนที่ 1  |  ตอนที่ 3

Free File Hosting Live Chat on MSN Messenger Send e-mail to me  Listed on BlogShares  Welcome to My Space
Advertisements
Comments
 1. Unknown says:

  ● ● หวัดดีตอนเยน ๆ นะเจ้าค่ะคุงอา● ● เย้ ๆ ดั้ยเม้นคนแรกแร้วว● ● แหม ๆ ตอนที่สองหง่ะ จบหั้ยคาจายอีกแร้วน้า● ● แร้วจารู้อะป่าวล่ะคะ ว่าคุงอาดั้ยเรียนต่อที่หนาย● ● แต่ถ้าจามมะผิดคุงอาจบ ม.ขอนแก่นหนิคะ อิอิ● ● บรับ บราย เจ้าค่ะคุงอา ไว้จามาเม้นใหม่นะคะ

 2. Jang says:

  เพิ่งรู้นะว่าคุณสมหมายไปสอบป่าไม้แพร่ด้วย..ตอนนั้นแจงคงยังโต๋เต๋แถวบ้านนอก ปี2519 เพิ่งไม่กี่ขวบเองอ่ะ…………..ไปอยู่สงขลาแล้วกลับมาอยู่กรุงเทพฯจนได้ไม่อยากอยู่ยังไงก็ต้องอยู่นิ..อิอิ………..รอๆๆภาคสามอย่างใจจดใจจ่ออ่านแล้วเหมือนเวลาพ่อเล่าเลยค่ะแบบเข้ามาเรียนแล้วไม่มีญาติที่ไหนเลยพ่อบอกว่าสมัยพ่อแถวๆศรีย่านยังมีคลองใส ดำลงไปจับกุ้งได้เลยเลยประตูน้ำไปยังเป็นป่าๆ อยากเห็นจัง………..อัพเร็วๆนะคะ

 3. ของขวัญ says:

  กลับมาแว้วค่ะคุณอา คิดถึงคุณอาที่ซู๊ดเลยค่ะ อิอิ วันนี้แค่หนูแวะมาทักทายแต่ยังไม่มีเวลาอ่านบล๊อคคุณอาเลยค่ะ เพราะดูถ้าหนูจะต้องใช้เวลาในการอ่านนานแว้วหนูจะแวะมาใหม่อีกครั้งนะคะ แต่ที่แน่ๆรูปคุณอาตอนหนุ่มๆหล่อมากขอบอก

 4. Rainy says:

  มาอ่านตอน 2 ต่อค่ะ

 5. You light up my life{LJ} says:

  เมื่อกี้ยังไม่เห็นดาวขึ้นเลยอ่ะ พอขึ้นปุ๊บเลยรีบมาด้วยความดีใจเป็นที่สุด กะว่าได้ที่ 1 ชัวร์ แล้วงัยเป็นงี้ได้หว่า เศร้าอย่างแรง อิอิ ดีค่ะอา (เพิ่งนึกได้) บ่นมาซะยาว พอดีเพิ่งกลับถึงบ้านค่ะ ไปดูหนังเรื่องคิงคองมา หนุกดีค่ะ เศร้าด้วย วันนี้อากาศเย็นมากๆเลย คืนนี้ไม่อาบน้ำดีกว่า นอนเลยซะงั้น อิอิ ฝันดีค่ะอา

 6. You light up my life{LJ} says:

  อ้าวจบซะแหละ จบซะงั้น เฉยเลยคุณอา (เม้นรอบ 2 เพิ่งอ่านจบค่ะ เมื่อกี้ขอบ่นก่อน)

 7. Yordying says:

  มาแล้วครับ ^_^ แล้วจะรออ่านตอน 3 ต่อนะครับเพลงเก่าดีครับ ดูจาก list ชอบหลายเพลงเลยครับ ได้ฟังเพลงต่อเนื่องประมาณ 20 เพลงจุใจเหมือนกันเลยครับ เพียงแต่ของคุณอาเป็นเพลงสากลอมตะ แต่ list ของผมเป็นเพลงไทย, สากล และญี่ปุ่นใหม่ๆ (แต่มีเก่าๆปนมาบ้าง ตามนโยบายการอัพเดท) ยังไงจะมีเวลามากกว่านี้จะมาฟังให้ครบทุกเพลงนะครับ ^_^

 8. Zusu says:

  สวัสดีค่ะ…คุณอาหายไปจาก Space คุณอาเสียหลายวันเข้ามาอีกครั้งอ่านควบทั้ง 2 ตอนเลยค่ะเพราะว่าช่วงก่อนงานของสุยุ่งๆ+ติดสอบสุเลยต้องหยุดการเล่นเนตชั่วคราวค่ะ…พอเคลียร์งาน และสอบ Final เสร็จสุเลยไปเที่ยวที่เกาะช้างค่ะ เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้กรุงเทพฯกลับมาหนาวอีกแล้วคุณอารักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ…

 9. You light up my life{LJ} says:

  หวัดดีค่ะอา สงสัยพี่ข้าวจะได้นักเขียนมือโปรไปอยู่ด้วยแหละค่ะ มีอา น้าต้น พี่ตู่ …น้องปอย แผนกแต่งกลอน โห้ครบกลุ่มฮากันตรึมเลย แป่วววว!!! แล้วแอลทำไรดีง่า…..

 10. Tivayo says:

  ขอบคุงมากๆๆค่ะ ที่เข้ามาคอมเม้นท์ให้นุ้ยอย่างทันใจดีจัง…ตอนนี้ก็ค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางอย่างใน My Spaces ค่ะ…ว่างๆแวะมาน๊ะ

 11. ผุ้หญิงข้างถนน says:

  หวัดีคร่าคุนอาวันเน้นู๋แอบชะว้าบบบบ!!มาเม้นให้คุนอาตอนเย้นๆ หุหุช่วงเน้นู๋คงเข้ามาอ่านบล็อกคุนอาไม่ค่อยได้น้าคร่าเพราะจาสอบแย้ววววว ((ไม่รุ้ว่าจารอดอ่ะป่าว TT 55+))ช่วยอวยพรให้นู๋สอบผ่านทีน่ะคร่า ขอบคุนกั๊บ ^^

 12. boobooboo~~ says:

  แล้วก็ต้องติดตามตอนต่อปายยย งั่ม ๆ ๆรักษาสุขภาพเจ้าค่ะ *-*

 13. G. zama says:

  ***เมื่อคืนเข้ามาอ่านแล้ว กําลังเม้นอยู่ เน็ตหายไปเลย เพลงก็ฟังได้ เพลงแรก เพลงที่สองกําลังเริ่ม รอจนดึกตี 2 เลยเข้านอนเลยลงเพลงทั้งหมดกี่เพลงคะ เพราะมากเพลงเก่าๆ ชอบมากคะตอนนี้อากาศเย็นจัดๆ ก็ว่า เมื่อคืน 2 องศา เดี๋ยวเข้ามาฟังใหม่นะคะขอไปทานข้าวเที่ยงก่อนคะ

 14. G. zama says:

  ***คะกําลังฟังอยู่คะ ยังไม่นอนอีกเหรอ ***

 15. Mẫ††¥~♥~Tëëŕûκ says:

  โห ตอนนั้นนู๋ยังไม่เกิดเลยอ่ะค่ะ แล้วคุณอาได้ศึกษาเกี่ยวกับพระที่พบป่ะคะ ประมาณว่าเป็นของวัดไหน รุ่นอะไร…ความฝัน…พระเครื่องที่เจออย่างไม่คาดฝัน…และการสอบเอ็นทรานส์…ทั้งหมดเกี่ยวโยงกันอย่างไร…เรารอคุณอาอยู่ ตอน 3 พรุ่งนี้ อย่าเบี้ยวนา…4 และ 5 เร่งมือโลด 555แบ่งตอน…บั่นทอนจิตใจคนอ่านเจง 555

 16. Yordying says:

  ขอบคุณคุณอานะครับสำหรับ comment ตอบแล้วนะครับ แต่กลัวคุณอาจะหาไม่เจอ เพราะอัพเดทบ่อยเกิน เลยมาตอบที่นี่ด้วยเหมือนเคยครับ————ความจริงอัพเดท space ทุกเที่ยงคืนของทุกวันน่ะครับ เป็นการอัพเดทเพลงใหม่ๆน่ะครับ 12 AM คือเที่ยงอื่นน่ะครับ แต่อาจจะเขียนสับสนไปสักหน่อยคุณอาอาจะเข้าใจผิดน่ะครับ สำหรับผมการอัพเดท space คือการผ่อนคลายอย่างหนึ่งครับ ^_^ ช่วงนี้ยังไม่ยุ่งเรื่องงานมากเลยนอนดึกตื่นสายสักหน่อยน่ะครับ ก็พยายามนอนให้ได้ 6 ชม ต่อวัน ตามปกติครับ ขอบคุณคุณอาที่เป็นห่วงสุขภาพนะครับ ยังไงก็คุณอาก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ^_^—————–

 17. ชะนีฮอกไกโด says:

  เจ้าของสเปชน่ารักมากเลยค่ะ สเปชก็น่ารักค่ะ พอดีแวะมาบอกว่าวันที่ 13 ที่ผ่านมาวันเกิดคนสำคัญของเราน่ะ อยากให้แวะไปอวยพรให้หน่อยได้ไหมค่ะ แต่ก็เศร้าใจที่คนพิเศษของเรามีคนที่รักแล้ว..แต่เราก็รักเขาน่ะ เขาเองก็รักเราแต่มันอยุ่บนพื้นฐานของความเป็นไปไม่ได้ ช่วยไปเม้นท์อวยพรให้หน่อยน่ะค่ะ ไม่รู้ว่าแวะมายัง จำไม่ได้แระไปหลายบ้านจัดน่ะค่ะ ขอบคุณมากน่ะค่ะ ล่วงหน้าเลย เหนื่อยใจกับความรักของตัวเอง ร้องไห้ทุกวันเพราะรักเจ้าของวันเกิดมาก เฮ้ยยยยยยยย เหนื่อยใจกับความรักของตัวเองร้องไห้ทุกวันเลยที่มันต้องเป็นอย่างนี้ ครายบอกเราทีเราควรทำไง

 18. visid says:

  รอตอน 2 แล้วค่อยพิจารณา เห้อ

 19. Aik says:

  มาตามอ่านครับ :Dรอภาคต่อไป

 20. ของขวัญ says:

  ส่งตอน 3 มาซะดีๆค่ะคุณอาเจ้าขา วันนี้ครบกำหนดลงตอนต่อไปแว้วนะคะ เนี่ยมาติดตามแบบติดขอบจอตั้งแต่เช้าเลยค่ะ อิอิ

 21. IZA says:

  ก่อน อ่าน ขอ อนุญาติ คัด ข้อ ความ วัน พ่อ ไป ไว้ ที่ เว็ป หนู เอง http://www.glomblog.com/ไป ให้ เพื่อน ๆ อ่าน นะ ค่ะ ซึ้ง มาก ๆ ค่ะ และ ก็ ทำ ลิ้งค์ บล้อก คุณ อา ลง ใน บล้อก หนู ด้วย ค่ะดี ใจ ที่ รู้ ว่า คน เรา ไม่ หยุด ที่ จะ เรียน รู้ แบบ คุณ อา จริง ๆ ค่ะ

 22. mm says:

  i am a Chinese girl,i have been your space one time,but i don\’t know why i can\’t see my message which i wrote in your space.your story is very interesting to me.i have never been to Thailand and know little about it ,your story told me much. waiting the next part.

 23. mm says:

  oh, i can see my message this time.

 24. You light up my life{LJ} says:

  หวัดดีค่ะอา สงสัยพี่ข้าวจะได้นักเขียนมือโปรไปอยู่ด้วยแหละค่ะ มีอา น้าต้น พี่ตู่ …น้องปอย แผนกแต่งกลอน โห้ครบกลุ่มฮากันตรึมเลย แป่วววว!!! แล้วแอลทำไรดีง่า….. …..คิดออกแหละ …..แอลอยู่แผนก นั่งหน้าตาดี คอยให้กำลังใจดีกว่าค่ะ อิอิ (กล้าเขียนเนอะ) เพราะกำลังใจคือสิ่งสำคัญ เนอะๆ คุณอาเนอะ เมื่อคืนไม่ได้ออนเลยค่ะ พอดีไปกินข้าวกับแม่มา แล้วก็นั่งคุยจนดึก และก็พอดีแม่เค้าอยากปักครอสติสอยู่ลายหนึ่ง แต่ปักไม่ได้ เพราะมองไม่ค่อยจะเห็น เลยเอามาทำแทนให้ค่ะ กะจะให้เสร็จทันปีใหม่แล้วใส่กรอบให้ไปเลย อิอิ ไม่ลงทุนเลย แป่ววว!! เมื่อคืนเลยรีบปั่นใหญ่เลยค่ะ

 25. NUJUM says:

  จะรออ่านตอนสามนะคะคุณอา

 26. Stephanie says:

  CONGRATS!!!!!!!! Celebretation at my MSN Space!

 27. velanla says:

  น่ารักจังเลยเเสปซเธอนะสงสัยคนทำก้อคงน่ารักด้วยใช่ไหมอิอิ แวะมาเยี่ยมนะค่ะ*★ ∴*★ * ∴°★ ★ *°★ & ‧*°∴°°*★ ★°*°.★‘& ‧*°∴°°*°★ ★‘& ‧*°∴°°☆☆★ *°☆☆  ★ °∴°°☆°∴★*°☆∴情°∴*☆  ★*°∴°°☆★∴°∴*°人°∴°☆   ★°∴★☆∴°∴*節 °☆   ★ ☆∴快*樂°☆    ﹨ ☆* ☆    ﹨  ☆     ﹨ │     ﹨/      ▏      \\●      ■\\      / \\แล้วเจอกันที่แสปซของเรานะ

 28. NooPoy says:

  ความสังหรณ์ก่อนกาลเวียนเมื่อเปลี่ยนหมุนมิใช่ความหมกหมุ่นหนุนนำได้แต่บังเอิญเผชิญเห็นเป็นความนัยบอกเหตุให้รู้ล่วงหน้าว่าเป็นลาง

 29. mangpor says:

  ปาฏิหาริย์อีกเรื่อง คือ อยู่คนฟากฟ้า…แต่ได้มารู้จักกัน

 30. IZA says:

  สวัส ดี รอบ สอง ค่ะ เรื่อง วัน พ่อ ที่ ขอ อนุญาติ นำ ไป ลง อยู่ ใน บล้อก ชื่อ izas ค่ะ อยู่ ใน หัว ข้อ เล่า สู่ กัน ฟังหนู ตั้ง ชื่อ เรื่อง ว่า มัน บีบ หัว ใจ เหลือ เกิน ค่ะ แอบ ซึ้งและ คิด ถึง คุณ พ่อ ทุก ครั้ง ที่ อ่าน เลย ค่ะ ขอบ คุณ ที่ เขียน เรื่อง ดี ๆ ให้ อ่าน นะ ค่ะ รอ ตอน ต่อ ไป อยู่ นะ ค่ะ อยาก อ่าน แว้ว อิ อิ

 31. Tivayo says:

  ขอบคุงค่ะ!!คุณอา ที่แวะมาคอมเม้นต์ให้คฃตลอดมา อย่างไรก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ..ขอให้ครอบครัวคุณอา มีความสุขในสฃวันปีใหม่ค่ะ

 32. M says:

  ขอให้อาเขียนถึง ภาค 6 เลยนะ จะได้เอาไปสร้างสตาร์วอร์แข่งกะลูคัส อิอิย้อเย่นนะอา เอ็มอยากถามอาว่า ไฟล์ แฟลช นั้นเราใส่ใน costom html แล้วมันจะเล่นอัตโนมัติเลยรึเปล่าอ่ะอา ผมกะลังจะหัดทำแฟลช อยู่พอดี แต่ไม่รู้ว่าต้องเอาไปแขวนเป็น wmp ก่อนรึเปล่า ขอคุณล่วงหน้าเลยนะงับอา สำหรับคำตอบขอพลังจงสถิตแก่ท่าน

 33. Kowit says:

  Very nice story sir.I think it\’s miracle!!Wow!..

 34. Deathop says:

  No prob thanks for adding my space to the list also have a very Happy New Year Yup the link is working greatGood job on the msn space so many avatars Is it moded??? late

 35. Deathop says:

  Oh yah great story lata

 36. Yosvaris says:

  สวัสดีครับ คุณอาทำSpace ได้สวยมากครับ ผมเพิ่งทำยังทำไม่ค่อยเป็นเลย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s