DOES MIRACLE EXIST? – PLANE CRASH

Posted: February 15, 2006 in Short Story

ปาฏิหาริย์มีจริงหรือ? ตอนเครื่องบินตก

           เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของผมเหตุการณ์หนึ่งในหลายๆ เหตุการณ์ที่เคยเล่าไปบ้างแล้ว หลังจากที่ผมได้มีหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เป็นพระประจำตัวผมมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยจนเรียนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ. ‘ตานี)
The following story is one of other real incidents happened to my life after I’ve got an amulet of Luang Phor Tuad from Wat Chang Hai, which I used to tell you some of them earlier. The incidents had happened to me before I studied in the university and after I graduated from Prince of Songkla University, Pattani Campus (PSU…Pattani).

           เหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2530 หรือประมาณเกือบ 19 ปีมาแล้ว ขณะนั้นผมทำงานอยู่ที่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน และความรับผิดชอบส่วนหนึ่งก็คือการสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย
Today story that I will tell you happened in 1987 or about almost 19 years ago. At that time I worked at an insurance company as Claims Manager. One of my responsibilities was to handle claims survey and claims adjustment so that we could pay indemnity to the insured for the loss.

           เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2530 ผมได้เดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินไทยจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อไปสำรวจและประเมินความเสียหายของผู้เอา ประกันภัยรายหนึ่ง ซึ่งได้เอาประกันภัยอาคารพาณิชย์จำนวน 2 คูหา ประกอบกิจการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้ถูกเพลิงลามมาจากอาคารพาณิชย์ข้างๆ เผาผลาญตัวอาคารและสต็อคสินค้าจด หมดสิ้น
On August 30, 1987 I left Bangkok International Airport for Hatyai International Airport by Thai International Airway in order to do claims survey and loss adjustment for one of our clients who suffered from fire loss to the insured 2 commercial buildings used for electrical appliances storage. The fire broke out from a neighbor building and expanded to destroy the insured buildings and stocks completely.

  

                               บินจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่หาดใหญ่                                   ท่าอากาศยานหาดใหญ่
                                Flying from Bangkok to Hatyai                               Hatyai International Airport

           ผมและทีมงานสำรวจความเสียหายอีก 2 คน ซึ่งเป็นคนของบริษัทเซอร์เวย์เยอร์ก็เข้าทำงานตามปกติ ตั้งแต่สายๆ ของวันที่ 30 สิงหาคม จนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจภายในเย็นวันนั้น จึงได้พักค้าง คืนที่หาดใหญ่ 1 คืน เพราะวันรุ่งขึ้นต้องเดินทางจากหาดใหญ่ไปทำงานต่อที่ภูเก็ต ก็ดูเหมือนว่างานทุกอย่างก็เป็นไปตามกำหนด ดูราบรื่นดีไม่มีปัญหา
I and another 2 surveyors from a surveyor company started working as from the late morning of August 30 until we could finish our work in the evening. We had to stay in Hatyai for one night before we would go to Phuket to do another survey. To me, everything seemed to be OK. There was no problem.

           หลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้ว ประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆ ก็กลับเข้าโรงแรมที่พัก ผมก็ได้รับโทรศัพท์จากนายฝรั่งบอกว่าผมไม่ต้องไปภูเก็ตแล้ว เนื่องจากมีงานด่วนที่จะต้องทำในวันรุ่งขึ้น และให้ ทีมงานจากบริษัทเซอร์เวย์เยอร์ 2 คนนั้นไปทำงานต่อที่ภูเก็ตเอง ตามกำหนดการเดิมผมจะต้องเดินทางจากหาดใหญ่โดยเที่ยวบินที่ TG365 ประมาณบ่ายๆ เพื่อไปลงที่ท่าอากาศยานภูเก็ต แต่ผมก็ไม่ได้ไปเพราะนายฝรั่งเรียกตัวกลับกรุงเทพฯ ก่อน
After having dinner, I went to the hotel at about 9 p.m. When I arrived at the hotel I received a phone call from my American boss telling that I had no need to go to Phuket since I had an emergency and quite important to do in Bangkok on the following day. I would let go 2 surveyors to keep on traveling to Phuket. As per the original schedule, I had to leave Hatyai for Phuket by flight No. TG365 in the afternoon of August 30. However, I did not go to Phuket because my boss told me to go back to Bangkok.

  

ท่าอากาศยานภูเก็ต
Phuket International Airport

           พอมาถึงกรุงเทพฯ ตอนสายๆ ของวันที่ 31 สิงหาคม ผมก็เข้าไปทำงานที่ได้รับมอบหมายตามปกติ เวลาประมาณบ่าย 4 – 5 โมงเย็น ผมก็ได้ทราบข่าวว่า เครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG365 ที่เดินทางมาจากหาดใหญ่ได้เกิดอุบัติเหตุตกลงสู่ทะเลอันดามันใกล้ๆ จะถึงท่าอากาศยานภูเก็ต ผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งหมด 83 คนเสียชีวิตทั้งหมด
After having arrived in Bangkok in late morning of August 31, I went to work as being assigned. At about 4 – 5 p.m. I heard that the aircraft of Thai International Airway flight No. TG365 from Hatyai got an accident and crashed into Andaman Sea near Phuket International Airport causing death to 83 passengers and crews.

           สาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการผิดพลาดของหอบังคับการบิน ที่ให้ข้อมูลสับสันจึงทำให้มีเครื่องบิน 2 ลำจะร่อนลงพร้อมกัน เครื่องบินอีกลำหนึ่งเป็นของสายการบินดราก้อนแอร์ ซึ่งคาดว่า ได้รับสัญญาณให้ร่อนลงก่อน ส่วนเครื่องบินของการบินไทยได้รับคำสั่งให้บินขึ้นใหม่ แต่ไม่ทันเสียแล้ว เป็นเหตุให้เครื่องบินของสายการบินไทยซึ่งเป็นเครื่องบินโบอิ้งแบบ B737-2P5 เกิด อุบัติเหตุและตกลงสู่ทะเลดังกล่าว
The cause of this accident was believed to be a miss communication between Airport Navigation Control and pilots of 2 aircrafts, which were landing at the same time. One aircraft was Dragon Air Flight No. 203, which was believed to get first priority to approach sequence. As for Thai aircraft TG365, the pilot added power and raised the gear after stick shaker activated but did not execute a recovery before hitting the sea. This aircraft was Boeing B737-2P5 type.

เครื่องบินโบอิ้งแบบ B737-2P5
Boeing B737-2P5 Type

           เหตุการณ์นี้ทำให้พนักงานของบริษัทเซอร์เวย์เยอร์ที่ไปทำงานร่วมกับผมที่หาดใหญ่ 2 คนเสียชีวิตไปด้วย ส่วนผม ท่านลองคิดดูครับ ถ้าไม่มีเหตุบังเอิญให้ผมต้องเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดิน ทางกลับกรุงเทพฯ ผมเองก็คงเหลือแต่ชื่อแล้ว
This incident caused the loss of lives of 2 surveyors who had worked with me in Hatyai. For me, you can imagine… if I had not changed the flight back to Bangkok, I would have only my name left since then.

           นี่คือเหตุการณ์เฉียดตายอีกเหตุการณ์หนึ่ง ที่ผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเพราะอะไรถึงทำให้ผมรอดมาได้ ทั้งๆ ที่ตามกำหนดการเดิมนั้น เหมือนกับว่าผมถูกกำหนดให้ต้องตายไปพร้อมกับเพื่อนๆ ในเครื่องบินลำนั้นอีก 83 ชีวิต หรือท่านคิดเหมือนผมว่า ปาฏิหาริย์มีจริง…
This is another ‘close shave’ incidents happened to my life, which I cannot explain why I can be alive though I was scheduled to die together with 83 passengers and crews at the above said plane crash. Do you believe that miracle still exists?

********* E N D *********

Free File Hosting Live Chat on MSN 

Messenger Send e-mail to me  Listed on BlogShares  Welcome to My Space
Advertisements
Comments
 1. ของขวัญ says:

  ว๊าว wow!

 2. NooPoy says:

  เย้

 3. You light up my life{LJ} says:

  จ๊ากกกกกกกกกกก

 4. You light up my life{LJ} says:

  ไม่ทันเลยลืม   เด๊ยแวบไปปั่นงานก่อนคะเด๊ยไปคุยด้วยคะ

 5. ของขวัญ says:

  เสร็จโจรอีกจนได้ค่ะวันนี้ อิอิ
   
  ว๊ามาหาดใหญ่ก็ไม่บอกหนูเลยค่ะ
   
  คุณพระคุ้มครองอีกแว้วค่ะคุณอา

 6. NooPoy says:

  หนูเชื่อว่า ปาฎิหารย์มีจริงสำหรับคนที่มีความดีติดตัว  ความดีนั้นสามารถช่วยให้ร้านกลายเป็นดีได้ค่ะ

 7. G. zama says:

   
  ช้าไปคนแก่……..

 8. G. zama says:

   
  แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นคะนี่ ของแอ๋วอัพ… กํงลังส่งทางท่านผู้ใหญ่ขึ้นเครื่องบินพรุ่งนี้คะ
  แอ๋วคิดว่า  คงจะไม่มีเหตุการณ์ที่น่าวิตกกังวลแบบนี้นะคะ คุณพี่…
  เอ…….อัพเรื่องราวตรงเป้าหมาย นี่ไม่ได้นัดกันนะคะ666666–

 9. Yordying says:

  หวัดดีครับ เข้ามาติดตามตามสัญญาครับ เรื่องที่คุณอาไม่ได้ขึ้นเครื่องลำนั้น ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับ แต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่เสียชีวิตในคราวนั้นด้วยนะครับ แสดงว่าคุณอาดวงดีมากๆเลย
  ความจริงระยะนี้ไม่ค่อยอยากพูดเรื่องเครื่องบินตกเท่าไหร่ เพราะจะกลับไทยวันเสาร์หน้าแล้ว อิๆ เดี๋ยวคิดมาก
  เคยมีเหตุการณ์ระทึกๆเกี่ยวกับเครื่องบินเหมือนกัน 2-3 ทีครับ แต่ก็ปลอดภัยกลับมาได้ทุกครั้ง (ลองหาอ่านได้จาก All About YORD ใน Space น่ะครับ)
   

  YORD
  —————–
  Please visit my spaces:
  YORD\’s Super Space and YORD\’s Super Space (Japanese Edition)
   

 10. Rainy says:

  เครื่องบินเค้าว่าเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถึงยังไงก็ยังอันตตรายอยู่ดี

 11. l o m says:

  โชคดีสุดๆ
   
  แสดงว่าคุณอาบุญเยอะ ^-^

 12. Jang says:

  โห…อ่านแล้วอึ้งอ่ะค่ะ
  โชคดีเต็มๆค่ะ..คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะคะ
  เชื่อนะคะว่าชีวิตคนเราคงมีจุดมุ่งหมายที่สุดทางแตกต่างกัน
  อาจเพราะเรายังต้องมีหน้าที่บนโลกนี้ อาจเพราะบางคนยังต้องชดใช้ อาจยังต้องมีภารกิจ
  สำหรับคุณสมหมายนะ ชีวิตคุณและความคิดของคุณยังคงมีคุณค่ากับโลกใบนี้
  สิ่งศักดิ์สิทธฺคงต้องปกป้องคุณต่อไปแหล่ะค่ะ
  ………..
  ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำแนะนำ  และมิตรภาพที่ดีเสมอมา
  บางคนอาจคิดว่าสเปซเป็นแค่ไดอารี่ เป็นแค่ที่ระบาย เป็นแค่ที่ทดลองฝีมือ
  สำหรับแจงการได้เพื่อนดีๆจากสเปซ
  สเปซมีคุณค่าสำหรับชีวิตแจงมากมาย
   
   
  เพื่อนที่ดีหาได้ไม่ง่ายนะคะ
  ดีใจที่ได้เจอกันบนโลกไซเบอร์
  และขอโทษมากมายที่ไม่ได้อวยพรวันเกิดเพื่อนคนนี้ให้ทัน…เลทตามเคยหุหุ
   
  ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสุขสำหรับคุณสมหมายเสมอนะคะ
  สุขสันต์วันเกิดคุณอาใจดีของสเปซค่า
   
  ……………….
   
  หนีไปเที่ยวสองเดือนค่าแต่จะเอารูปมาฝาก
   
  ปล.แกะเทปปิดปากคนนั่งข้างๆได้แระนะ ปิดมานานแร้วน่าจ๋งจ๋าน…555++
   
  ……………….
  ตอนSep.11 
   
  แจงกะครอบครัวอยู่ที่ญี่ปุ่น แต่บริษัททางอเมริกาจะให้สามีไปทำงานต่อที่โน่น
  ดีใจกันใหญ่ว่าจะไปเยี่ยมน้อง
  ลูกค้าที่ญี่ปุ่นไม่พอใจ จะให้สามีอยู่ทำงานต่อ เลยบินกลับเมืองไทยกับลูกเอง
  คิดว่าตามแพลนต้องไปถึงเมกาประมาณก่อนวันนั้น
  คุยกะน้องว่าจะแวะไปเยี่ยม น้องจะพาไปดาวน์ทาวน์ เพราะน้องเรียนตอนเช้า
  แค่ไม่กี่ชั่วโมง จะไปส่งที่แถวเวิร์ลเทรด แล้วตามมาสมทบ
  นึกด่าลูกค้าญี่ปุ่น เพราะทำให้เราอดไปเยี่ยมน้องสาว
   

  น้องสาวอยู่ที่นิวยอร์ค  วันนั้นตื่นสายไปเรียนช้า
  ไปถึงตอนตึกถล่มลงมายังอยู่บลอคที่สี่ ที่ห้า  วิ่งหนีทันแต่ฝุ่นเต็มหัว
  เดินกลับบ้านจากดาวน์ทาวน์ไปบร้องซ์
  วันนั้นเป็นวันเดียวที่ไม่โดนด่าที่ไปเรียนสาย หุหุ
   
  วันที่เห็นเครื่องบินชนตึก…โทรกลับไปหาสามีที่ญี่ปุ่น..ร้องไห้
  ฝากขอบคุณลูกค้า…
   
  ไม่น่าด่าเค้าเรย…555
   
   

 13. ของขวัญ says:

  สวัสดีตอนเที่ยงๆค่ะคุณอา
   
  ทำงานจนหิวข้าวแว้วเลยแวะมาหากาแฟนทาน
   
  ช่วงนี้งานเริ่มมา เพราะกะลังอยู่ในช่วงอภิปรายผลแว้วค่ะ
   
  แต่ก็จะพยายามเข้ามาคุยกะทุกๆคนให้ได้เหมือนเดิม
   
  เหนื่อยนเพิ่มอีกนิดแต่ก็สุขใจ
   
  ว่าแว้วก็ขอไปนอนเอาแรงก่อนดีก่าค่ะ
   
  เด๋วคืนนี้จะไม่ได้มา อิอิ

 14. NooPoy says:

  คุณอาค่ะ
   
  เมื่อคืนหนูเล่นมุขแรงไปค่ะ
   
  ขอโทษนะค่ะคุณอา
   
  ได้ฟังข่าวน้ำคำ……………อาบอกอยากกล่าวคำนอก………..ขอโทษก่อนเล่นคำยอก………….หยอดแรงขอเพียงได้โปรด…………ยกโทษ เถิดหนอ

 15. พันธมิตรทางความสุข says:

  ลืมไปว่าคุณอาอัพบล๊อกใหม่  พึงนึกได้ก้อเลยตามมาอ่าน  ถ้าเครื่องบินโอกาสรอดยากนะครับ คุณอา

 16. mangpor says:

  ง่า มาช้า
  แต่ยังดีกว่าไม่มาใช่ป่ะ อิอิ

 17. Z n says:

  สวัสดีอีกครั้งก๊าบ คุณอา ^^
  ไม่ได้ มา นาน เลย .. มัน อยู่ ใน ช่วง สอบ น่ะ งับ ~ และ มัน ก็ ชอบ ค้าง ๆ ที่ บล็อก คุณ อา ด้วย T T
  ที่ อยาก จะ ถาม คุณอา คือ
  1. ทำไม พอ เรา อัพ รูป ที่ อัลบัม หนึ่ง แล้ว อัลบัม นั้น จะ รัน มา เป็น อัลบัม แรก ใน photo เลย ล่ะ งับ ?
  อยาก ให้ มัน เรียง เหมือน เดิม ~ [ถึง จะ อัพ รูป ใหม่ ใส่ ใน อัลบัม สุดท้าย ก็ ให้ มัน อยู่ สุดท้าย งับ]
  มี วิธี มั้ย ก๊าบ ? ~
   
  2. ทำไม บาง คอมเมนท์ ถึง เป็น (no name) อ่างับ
  ทั้งๆ ที่ เรา เลือก ช่อง Use my profile info. แล้ว อ่า งับ ~?
   
   
  ขอบคุณ งับ ^^v
   
  ปล. สุขสันต์ วันแห่งความรัก .. ขอให้ คน ที่ รัก คุณอา รัก คุณอา มาก ๆ ก๊าบ ~

 18. You light up my life{LJ} says:

  ดีคะอา วันนี้ชาวก๊วนพากันซุ่มเงียบหมดเลยคะ (แอบเฉา)
  วันนี้เพิ่งได้มาอ่านคะ แบบว่าโห้…..คุณอาดวงแข็งมากเลยคะ

 19. ของขวัญ says:

  ขอบคุณสำหรับรูปนะคะคุณอา แต่หนูว่ายังโด่งไม่พอ
   
  ส่วนคืนนี้ก็ขอให้คุณอานอนหลับฝันดีนะคะ

 20. suchat says:

  สวัสดีครับผมขอโทษด้วยที่เข้าไปแล้วไม่ได้เล่นเกมของผมผมเอาออกไปก่อนนะเพระมันไม่เข้ากับบรรยากาศของเนื้อหาที่ผมอัฟครับเลยเอาเพลงมันส์ๆมาใส่แทนอิอิ
  ผมเองก็ไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์มีจริงป่าวแต่ผมเชื่อครับเพราะในชีวิตผมก็มีเรื่องทำนองนี้อยู่เหมือนกันครับยิ่งตอนที่ผมอยู่กรุงเทพและงานของผมต้องอยู้บนรถวันนึงไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงทุกวันเพระต้องขับรถไปดูแลลูกค้าตามเขตปริมลฑลและเขตติดต่อกรุงเทพทุกวันซึ่งบางครั้งเกิดเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ่นประจำครับไว้แล้วผมจะอัฟspaceเรื่องทำนองแบบคุญอานะครับขออนุญาติไว้ในที่นี้เลยอาจใช้ชื่อปาฏิหาริห์มีจริงเหมือนคุญอานะครับ

 21. You light up my life{LJ} says:

  อิอิ ดีอีกรอบคะอา แบบว่าต้องนี้หัวใจแอลกำลังตามหาหัวใจอีกดวงมาอยู่คู่กันคะ  คงจะดูเงียบเหงาเกินไปถ้าต้องอยู่ดวงเดียว ส่วนเรื่องกลับบ้านไม่ถูก อันนี้ยิ่งไม่ต้องเป็นห่วงเลยคะ เพราะแอลมีคุณอาเป็นแสงสว่างค่อยส่องนำทางให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยคะ

 22. Marina says:

  แหะๆ จะเข้ามาบอกว่าโหลดได้แล้วค่ะคุณอา แต่พอโหลดเสร็จก็error อีก ปวดหัวกะมันจิงๆเรยค่ะ

 23. G. zama says:

   
  ดีคะคุณพี่…ใช่แหละน้องแอลพูดถูก ไม่มีท่านประธานชมรมก็ ง่าว..ง่าว…ง่วงคะ ไม่มีใครเล่านิทานให้ฟัง
  เมื่อวานรีบนะคะ เลยอัพลงแบบนั้นดีนะคะ  Spaces  เขาไม่คิดราคาเพิ่ม66666- ประหยัดจอภาพคะ
  คะ ท่านเดินทางปลอดภัยคิดว่านะคะ  ( แต่โทรเข้าไปแล้วไม่รับสาย ต่ออีก สายก็ไม่ว่าง ชัก งง ) คงไม่มีเหตูการณ์
  ร้ายแรงนะคะขอภาวนา หลวงพ่อคูณ ช่วยคุ้มครองท่านด้วยคะอิอิ. หลานเหรอคะ เขาอยู่ที่เมืองไทยกันหมด
  ห่างแม่เขาไม่ได้ทั้งคู่เลยคะ  ……วันนี้ก็นอนหลับฝันดีนะคะ หลวงพ่อคูณท่านก็คงคุ้มครองคุณพี่และครอบครัวอยู่ตลอด
  แล้วต่อไปก็เล่าต่อซิคะว่า ไปพบไปเจอกับ…..ได้ยังไงอิอิ อยากรู้หละซิ บายคะ

 24. Yordying says:

  สวัสดีครับคุณอา ตอบ comment ของคุณอานะครับ:
  คราวนี้กลับไทยประมาณ 1 เดือนครับ กลับไทย 25 กพ นี้ น่าจะอยู่ถึงประมาณ 23-24 มีค ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน
  ไม่รู้จะได้เจอเพื่อนๆครบไหมคราวนี้ โตขึ้นคนรู้จักก็มากขึ้น กลับไปบางครั้งก็ได้เจอไม่หมด คงต้องจัดเวลาดีๆน่ะครับ
  ถ้ามีโอกาสหวังว่าจะได้เจอกันนะครับ ^_^ ขอบคุณสำหรับคำอวยพรในการเดินทางครับ อิๆ
   

  YORD
  —————–
  Please visit my spaces:
  YORD\’s Super Space and YORD\’s Super Space (Japanese Edition)
   

 25. Om says:

  Sawasdee ka …!!!
   
  didn\’t talk with u for a long long time…….. 
   
  Happy Valentine\’s day ka ( is iy too late ..?? ^^" )
   
  take care kaaa….
   
  Om *~

 26. boobooboo~~ says:

  โห อ่านไประทึกไป …. ค่ะ
  แอบเห็นด้วยกะคนนี้อ่ะค่ะ Poy ปาฎิหารย์มีจริงสำหรับคนที่มีความดีติดตัว 
   
  มาทักทายค่ะคุณอา *-*
   
  boobooboo~~

 27. Kit says:

  อ่านแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณน้าด้วยครับ และขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทั้งหลาย  สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัตตังจริงๆครับ ไม่เจอกับตัวคงนึกไม่ถึง นี่ดีนะครับ ที่คุณน้ามาเล่าให้พวกเราอ่าน…ไม่งั้นคงนึกไม่ถึงว่า "ปาฏิหารย์"จะมีจริง

 28. DD says:

  สวัสดีค่ะ พี่สมหมาย
   
  วันก่อน ดีเข้ามาอ่านบลอคที่แล้ว เรื่องทำ profile ตัวเองไม่ขึ้น
  พยาย๊าม พยายามยังไงก็ไม่รอด ทำตาม step by step เลยนะคะ 555+ ไม่รู้ดีไปพลาดตรงไหน
  แต่ก็ได้ความรู้เรื่องอื่นกลับไป (ตามเคย)
  เลยตัดสิน delete มันซะเลย แล้วกรอกใหม่ 555+ ได้เฉยเลยค่ะ
  พอพี่เข้าไปสเปซดีวันนี้ มันเลยอวดโฉมรับพี่ซะเลย ..
  มาบอกไม่ทัน เพราะกะว่า จะเข้ามาบอกพร้อมกับอ่านเรื่อง ปาฏิหาริย์ เรื่องนี้ด้วย
  ขอบคุณนะคะ
  ขอให้มีความสุขมาก ๆ ค่ะ
   
  DeE ค่ะ
   
  ปล.อ่านแล้วขนลุกค่ะ

 29. Mc'sorn says:

  นานอยู่เหมือนกันที่ไม่ได้เข้ามาทักทายคับ อ่านดูไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านเรื่องแบบนี้มาได้แย่งปาฏิหาริย์ ทึ้งจิงๆ คับ
  อืม….จะมาบอกว่าผมอัพแล้วนะคับ หลังจากที่ผ่านไป 2 เดือน บันทึกรัก…(ห) กับชายช่างฝัน ภาค 2 ก็ได้โอกาสออกโรงซะที เข้าไปติชมได้นะคับ

 30. พันธมิตรทางความสุข says:

  หวัดดีครับ  คุณอา วันนี้ได้ขโมยหรอเลือนของคุณอา  หวังว่าคุณอาคงจะให้อภยนะครับ  เพราะของอนุญาตไปแล้ว  ขอบคุณมากครับคุณอา

 31. You light up my life{LJ} says:

  ดีคะอา
  อาเป็นงัยบ้างคะ งานเริ่มเข้าที่ยังคะ
  ของแอลตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นแล้วคะ(หลังจากวันนี้)
  แต่วันนี้กว่าจะผ่านมาได้แทบสลบ ปั่นจนหัวฟูเลย
  เกือบจะต้องนอนที่ออฟฟิตอีกวันแล้วคะ
  แบบว่าเหนื่อยมากจิงๆคะ
   
  วันนี้เลยขอแวบไปนอนเร็วหน่อยนะคะ
  ฝันดีนะคะคุณอา

 32. ของขวัญ says:

  วันนี้ดูทุกคนมีภารกิจกันถ้วนหน้า
   
  แต่ไม่ว่างจะ ยุง ยุ่ง ยุ้ง ยุ๊ง ยุ๋ง แค่ไหน
   
  ก็ขอแวะมาส่งข่าวทอ้งไว้ไม่ได้
   
  พร้อมๆกับอวยพรให้ คุณอาหลับฝันดี

 33. G. zama says:

   
  พิมพ์ไม่ออกเลยคะ ตาค้างได้อ่านข้อความบุคลที่เข้ามาก่อนหน้านี้คะ66666666– โอ้ย….อิจฉาจัง…
  ปวดท้องคะต้องออกไปก่อน      ( ขํา มากไป ) เดี๋ยวดึกๆ จะเข้ามาฟังเพลงคะ

 34. ของขวัญ says:

  อ่านเองยังงงๆเลยค่ะคุณอา พิมพ์อะไรออกไปเนี่ย
   
  สงสัยมันเป็นจิตใต้สำนึก อิอิ
   
  แต่ก็ดีค่ะ ตาสว่างแระ ขอไปทำงานต่อแว้วค่ะ
   
  อย่าลืมเรื่องที่คกลงกันเอาไว้ด้วยนะคะ ฝันดีค่ะ

 35. G. zama says:

   
  ดู….ดุ…คุณพี่….ป่านนียังไม่หายปวดท้องเลยคะ
   
  สงสัยแบบนี้ต้องไปหาพยาบาลเสียแล้ว…แต่พยาบาลคนนี้ เขาก็มีอาการคล้ายกับแอ๋วอีก66666–
   
  โอ้….ทําไงดีคะนี่   จะไปหาหมอ รึก็กลัว….ไม่ไหวคะ  ตอนนี้ยังคุยกับชลอยู่เลยคะ
   
  รายนี้ไม่ยอมนอน 7 วัน 7 คืน สงสัย…..เก็บใว้ไม่ได้แหละ  เน่า……..แน่   เดี๋ยวส่งกลิ่นคะ. 
   
  ……..แอนนาเรียกเข้ามาน้อยใจใหญ่คะคุณพี่…ซื้อกุ้งไปฝากแอนนาด้วยนะคะ
   

 36. ของขวัญ says:

  ไม่น่าเลยอ่ะตัวเอง ก็บอกแว้วว่าอย่าพิมพ์เวลาใกล้กัน
   
  เห็นป่ะพี่แอ๋วเต้าจับได้เลย อ๊ายอายอ่ะ อิอิ
   
  สวัสดียามเที่ยงๆค่ะคุณอา….
   
  วันนี้หาดใหญ่ฝนครึ้มไม่มีแดดแต่เช้า
   
  แต่ความรู้สึกกลับไม่อึมครึมเหมือนอากาศเหมือนวันที่ผ่านๆมา

 37. ของขวัญ says:

  ปล.วันนี้ลงทุนเปลี่ยนเพลงเพื่อให้เข้ากะบรรยากาศเลยค่ะคุณอา

 38. พันธมิตรทางความสุข says:

          จะมาถามว่า  จะอัพสเปซวันนะครับ  เผื่อได้ครองตำแหน่งนี้บ้าง  หลายวันแล้วนะครับคุณอา  ที่ไม่ไปป้วนน้ำลายใส่สเปซผม  อ้าวพูดแรงไม่ป่าวครับคุณอา   ลืมไปเมื่อคืนผมช่วยดาราได้แล้วคุณอาหนึ่งคน  แต่ถ้าคุณอาได้มาอยู่ในสังกัดบอกได้ว่า   ครบสูตรครับ  พยาบาลก้อได้  ตีบทก้อแตกกระจาย  สนใจก้อติดต่อได้นะครับ  บุคลากรดีๆ หายากนะคุณอา  ซื้อ 1  แต่กลับได้ไปตั้ง 2 -3 อย่างนะครับ  หายากส์มากครับ

 39. You light up my life{LJ} says:

  เมื่อวานแอลตกข่าวสำคัญไปคะ
  ตอนนี้กำลังได้ความกระจ่าง
  เอิ๊กๆๆๆ
  ว่าแต่ว่าแอลจะได้มีน้องกะเค้าแว้ววว เย้ๆๆๆ

 40. ของขวัญ says:

  วันนี้ตัวเองจ๊ะ ไม่มาหาเค้าเลยอ่ะ อิอิ
   
  สงสัยจะแย่ค่ะคุณอา ง่วงมาก
   
  แถมไม่มีใครมาทำให้ตาสว่างเหมือนเมื่อคืน
   
  เลยแอบย่องมาทานกาแฟ พร้อมกับอวยพรให้คุณอาหลับฝันดีค่ะ

 41. You light up my life{LJ} says:

  สงสัยวันนี้แอลจะรอคุยกะคุณอาไม่ไหวแล้วคะ
  เริ่มจะแป๊กแว้ววว คุรอาพักผ่อนเยอะๆนะคะ
   
  ฝันดีนะคะคุณอา

 42. meLoFt says:

  •♥´¨`♥•.¸¸.•♥´¨`♥•.¸¸.•♥´¨`♥•.¸¸.•♥•.¸
   
  . . . ส วั ส ดี ค รั บ ช า ว โ ล ก คิ คิ . . .
  แ ว ะ ม า เ ยี่ ย ม ก่ อ น เ ข้ า น อ น อิ อิ
  แ ว ะ ไ ป เ ยี่ ย ม กั น บ้ า ง น ะ ค รั บ ฮี้ ว ว ว . . . . !
                        B y . P r ! n C e k O k
   
  •♥´¨`♥•.¸¸.•♥´¨`♥•.¸¸.•♥´¨`♥•.¸¸.•♥•.¸

 43. -.- Pam says:

  ไม่ได้แวะมาซะนานเรย  ยังสบายดีอยุ่ป่าวค่ะ
   
  คราวนี้กลับมาแล้ว พร้อมกับรูปสวยๆๆ (รึป่าว)
   
  เรื่องของคุณอา เนี้ย  เหลือเชื่อจริงๆๆเรย  พระคุ้มครองค่ะ

 44. Sritala says:

  เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวจริงๆด้วย แต่ก็โชคดีนะคะที่รอดมา เพราะฉะนั้นเราจะทำอารายก็ต้องทำตอนนี้จริงไหมคะเพราะไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะต้องจากโลกนี้ไป….ซีเรียสไปไหมเนี่ย

 45. G. zama says:

   
  หวัดดียามเช้า ตรู่ คะคุณพี่…วันนี้เข้ามาช้าไปหน่อยคะ เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ที่บ้าน
   
  สงสัยต้องย้ายเข้าในเมืองหละคะ อยู่บ้านนอก ไมีไฟฟ้าใช้ลําบากมาก เคเบิลขาดด้วย6666–
   
  ฝนตกหนัก ลมก็แรง พายุกระหนํ่า ซัดเอาแอ๋วเข้ามาในร้านกาแฟนี้คะ ขอหลบก่อนนะคะ
   
  เดี่ยวฝนหยุดตก แล้วก็จะไปคะ  หลับฝันดี ยามเช้า  นะคะ

 46. G. zama says:

   
  จะเข้ามาถามว่าคุณพี่…เข้ามาทางสายรึป่าวคะ เคเบิลขาดนะคะ
   
  แต่กระแสจิตนั้น ไม่มีขาด66666-
   
  ช่วงนี้ฤดูฝนเริ่มเข้ามาแล้วคะ นี่ไฟกระพริบ ตั้งหลายครั้ง แอ๋วหล่นอยู่เรื่อยคะ..

 47. ของขวัญ says:

  เมื่อคืนนี้นอนเร็วกว่าปกติ ทำให้ตื่นเช้า มาทำงานเสร็จไปเรียบร้อย
   
  แต่ตอนนี้หิวมากค่ะ คงต้องรีบพาคุณพ่อกะคุณแม่ไปหาส้มตำอร่อยๆทาน
   
  ไม่ทราบป่านนี้คุณอาจะตื่นหรือยัง หรือยังหลับก้นโด่งอยู่เลยคะ อิอิ
   
  สุขสันต์วันหยุดคะคุณอา…

 48. IZA says:

  ใน ที่ สุด ก็ ใช้ ความ สา มา รถ เข้า มา เม้น จน ได้ งับ

 49. Zusu says:

  สวัสดีค่ะคุณอา…กลับมาทักทายกันอีกครั้งแล้ว
  หลังจากเหนื่อยมาพอสมควร ตอนนี้สุมีเวลาพัก
  เพราะสุไม่มีสอบ Midterm เลยได้หยุด 2 อาทิตย์
  แถมด้วยการปิด Semester Break อีก 2 อาทิตย์
  ทำให้ได้หยุด 1 เดือนค่ะ แต่รายงานยังเยอะเท่าเดิม
  เลยถือโอกาสที่ได้วันหยุดยาว เร่งทำรายงานเยอะๆ
   

 50. B € @ u B @ Ð says:

  คุณอา …. เป็นยังไงบ้างอ่ะค่ะวาเลนไทน์ที่ผ่านมา
  แอบจูงมือแฟนไปไหนมาบ้าง นู๋อาจหายไปนานหน่อยแต่ก็กลับ
  มาป่วนคุณอาเหมือนเดิมแล้วก่ะ อิอิ จากเด็กในชมรม … ที่น่ารัก
  ที่สุดในก๊วน ….

 51. nui_ says:

  .-"\’/)./)\’"-.(     (\’;\’)     ) \’ . (")(") . \’    "-.,.-"  
   
  สวัสดีคะ  มาทักทายเช่นเคย
   
  ++  ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คะ  ++
   
   

 52. IZA says:

  เน็ต ที่ พัก ช้า เป็ง คำ ตอบ สุด ท้าย ค่ะ
   
  ดี ใจ มาก ๆ เลย ที่ แวะ ไป หา ลูก สาว
   
  ตอน นี้ เลย ต่อ เล่น กับ มือ ถือ เร็ว กว่า นิด หน่อย ค่ะ
   
  ฝาก ความ คิด ถึง ทุก คน ใน ครอบ ครัว คุณ น้า ด้วย ค่ะ

 53. You light up my life{LJ} says:

  ม่ายยยยจิงน้องโบว์ขี้ตู่
  พี่ต่างหากน่ารักที่สุด ไม่เชื่อโหวตเลย
  นั่น คุณอา พี่ตู่ น้องปอย พี่ขวัญ พี่แอ๋ว
  แอนนา พี่ต้น โหวตให้พี่แหละ
  เห็นป่ะชนะใส
   
  อ้อ..ส่วนเรื่องที่คุณอาสงสัย
  แอลไปเฉลยในเอ็มนะคะ
  ถ้าเฉลยในนี้มีหวังต้องมาเป็นประชาสัมพันธ์
  แถลงข่าวให้อีก เอิ๊กๆๆๆๆๆ
   

 54. says:

  เรื่องของคุนอาสุดยอดเลยอ่ะค่ะ
   
  แบบ .. ไม่รู้มันจะเรียกปาฏิหารย์ได้รึเปล่านะ
  แต่เอาเป็นว่า โชคดี มากๆ เลยแหล่ะค่ะ
   
  ฝันดีนะคะ

 55. Rainy says:

  คุณอาตั้งใจเสิร์ชหารูปมาให้เลยเหรอคะจะดีใจดีเปล่านี่ ??
   
  _ _ "

 56. ของขวัญ says:

  งุงิ วันนี้หนูต้องเขียนขอทุนทำวิทยานิพนธ์ด้วยค่ะ
  แต่ทนเสียงร่ำร้องจากหัวใจไม่ได้ เลยต้องไปเข้าก๊วนก่อน
   
  สงสัยคืนนี้คงเช้าอีกแน่ๆค่ะ อิอิ แต่จะไปโทษใครดีล่ะคะ นอกจากโทษตัวเอง
   
  ก่อนไปเริ่มงานเลยแวะมาบอกคุณอาว่า หลับฝันดีค่ะ

 57. You light up my life{LJ} says:

  วันนี้คุณอาไม่น่ารักเลยคะ ต้องให้พี่ขวัญตีก้นซัก 3 ที

 58. พันธมิตรทางความสุข says:

  ยังไงขอบคุณนะครับที่ให้ผมเป็นปุงปุย  เดี๋ยวจะนอนหนุนดู  เด๋วได้เรื่องจะมาบอกนะครับ   แต่คงหลับตามนะครับ  เพราะดูรูปสิมีความสุขเชียว 

 59. G. zama says:

   
  หวัดดีตอนเช้า คะคุณพี่.. เมื่อคืนคุณพี่นอนก้นโด่งเหรอคะ66666– เจ็บมากรึป่าวคะ
  ถูกน้องขวัญตีก้นเอา  ถึงได้นอนแบบนั้น  ถูกตีตั้ง 3 ที66666– เห็นแอลเค้าพูดแบบนั้นนี่คะ
   
  เมื่อคืนไม่ได้เข้ามาเพราะต้องออกไปจับแก่  66666– ตอนนี้ก็ชักจะง่วง
   
  เด๊่ยวมีเรื่องต้องถามคุณพี่..อีกซะแล้ว  แต่จะไม่ถามในนี้นะคะ ต้องพร้อมหน้ากันก่อน
   
   ตอนนี้ก็คิดหาคําตอบเอาใว้ก็แล้วกันนะคะ   …….สาธุ…วันนี้ไฟห้ามดับ  จะได้ลงวิ่งแข่งขันอิอิ.
   
   

 60. suchat says:

  แวะมาทักทายยามเช้าๆครับมาชวนไปฟังเพลงเพราะๆด้วยเพลงนี้ใส่ไว้ให้คนพิเศษอะเนื่องในวันพิเศษด้วยอิอิ

 61. G. zama says:

   
  ฝันดีนะคะคุณพี่….เปลี่ยนข้างมั่งก็ได้คะ เดี่ยวเหนื่อยคะ66666–
   
  …………………
   
  …………………หลับคะ   บาย…..

 62. IZA says:

  ขอบ คุณ มาก ๆ ค่ะ คุง พ่อ ( บุญ ทำ กรรม แต่ง อิ อิ)
   
  ตอน ที่ เห็น คอม เม้น ลูก สาว คน นี้ เจอ ส่วน ที่ ขาด และ ค่ะ
   
  ขอบ คุณ ที่ ใส่ ใจ ลูก สาว เก เร คน นี้ เสมอ นะ ค่ะ
   
  ดี ใจ มาก ๆ ค่ะ

 63. ของขวัญ says:

  ขอบคุณค่ะคุณอาหนูจะพยายามเต็มที่ค่ะ
   
  แต่ช่วงนี้เกเรบ่อยจนโดนดุแทบจะทุกคืน อิอิ
   
  แต่ตอนนี้ส่งงานไปเรียนร้อยแว้วค่ะ
  งานเมื่อคืนง่ายกว่าที่คิดเลยใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่
   
  สัญญาค่ะว่าจะพยายามเกเรให้น้อยลง
   
  ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความห่วงใยค่ะคุณอา
   

 64. พันธมิตรทางความสุข says:

  ครับคุณอา  พี่แอ๋วกำลังหายาหมองมาให้ทาแก้ซ้ำก้นอยู่ครับ  ไงถ้าได้แล้วก้อให้ป้าแอ่งทาให้นะครับ  อย่าให้ป้าแอ่งใช้กำลังบ่อยสิครับ  เด๋วลูกในท้องคลอดมาก้อไม่สมบูรณ์สิครับ  ผมไม่อยากได้หลานพิการนะครับ  เด๋วก้อไม่ได้ทำไรกันพอดี  เพราะมัวแต่รักษาหลานทีไม่สมบูรณ์อยู่ 555+
   

 65. boobooboo~~ says:

  สวัสดีวันจันทร์เย็นๆ  ค่ะ คุณอา *-*
  ช่วงนี้หนูอยู่บ้าน เวิ่นเว้อ ฟุ้งซ่านค่ะ *-*

 66. ของขวัญ says:

  ท้ อ ง ป่ อ งพอหน้าท้อง ของแม่ เริ่มป่องออกพ่อก็บอก อยากให้ลูก เป็นดอกเตอร์ย่าก็อยาก ให้หลานเป็น นายอำเภอแต่ต้องเก้อ หมอบอกแม่ แค่ลงพุง

 67. You light up my life{LJ} says:

  คุณพ่อเจ้าขา คุณแม่เค้าบอกว่าเขาแค่ลงพุงคะ
  จิงหรือเปล่าคะ งี้แอลก็อดมีน้องกะเขาอ่ะจิ
  คุณอาจัดให้หน่อยเร็ว
   

 68. ruying says:

  โอ้ว … ไม่เชื่ออย่าหลบลู่
   
  Some said Miracle is a gift from Heaven
  When it\’s on your hand. It\’ll be your destiny.
   
  อากาศเปลี่ยนอีกแว้วเจ้าค่ะ
  ระวังสุขภาพด้วยค่ะ
  คุณอาน่าจะเขียนพ็อกเก็ตบุ๊คนะค่ะ
  เพราะคุณอามีวัตถุดิบชั้นยอด
  นั่นคือ ประสบการณ์ จริง ที่สัมผัสได้
   
  รออ่านอยู่นะค่ะ

 69. Rainy says:

  เสปซตู่ แอดโปรไฟล์มาใหม่ก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดีค่ะลองแล้ว

 70. Jug says:

  เหลือเชื่อจริงๆครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s