80 TIPS FOR WinXP Pro (2)

Posted: December 1, 2006 in Technical Design

80 Tips สำหรับ Windows XP Professional Edition (ต่อจากบล็อกที่แล้ว)

46. คราวนี้มารู้ว่า Registry คืออะไรบ้าง
Registry เปรียบเหมือนศูนย์กลางของข้อมูล ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆอย่างเป็นหมวดหมู่ การเพิ่ม ลบ ติดตั้ง แก้ไขทุกอย่างอยู่ในนี้ทังหมด แต่ละตัวมีหน้าที่อะไรบ้าง มาดูกันทางนี้
HKEY_CLASSES_ ROOT
ใช้สำหรับเก็บสมบัติต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Software ทั้งหมดที่ติดตั้งภายในเครื่องคอมฯ

HKEY_CURRENT_USER
ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ที่ใช้งานปัจจุบันที่เข้ามาใช้งานเท่านั้น โดยจะมีความสัมพันธ์และเป็นข้อมูลชุดเดียวกับ HKEY_USERS

HKEY_LOCAL_MACHINE
ใช้สำหรับเก็บข้อมูลด้าน Hardware, Software และการตั้งค่าอื่นๆ ภายในเครื่อง ข้อมูลภายในของส่วนนี้จะสามารถใช้งานกับทุกคนที่ใช้คอมฯ

HKEY_USERS
ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทั้งหมด จะมีความสัมพันธ์กับ HKEY_CURRENT_ USER

HKEY_CURRENT_ CONFIG
ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าต่างๆของ Hardware หรือ อุปการณ์ต่อพ่วงทั้งหมด

47. จะเปลี่ยนภาษา ~ ให้ใช้งานได้
ไปที่ Start > Setting > Control Panel
ดับเบิ้ลคลิกที่ Regional and Language Options
เลือกแถบ Regional Options
อันบนเปลี่ยนเป็น Thai ล่างสุด Thailand
เลือกแถบ Languages
ใส่เครื่องหมายถูกหน้า Install files for complex script….. ต้องมี แผ่น Windows XP ด้วย แล้ว OK
แล้วไปแถบ Advanced เลือก Thai แล้ว OK
แล้วมาที่ แถบ Languages ในกรอบ Text services and input language ให้เลือก Details…
เลือกแถบ Setting ในกรอบ Installed Services ให้เลือกปุ่ม Add เพิ่มตั้งค่าเพิ่มภาษาของแป้นพิมพ์ แล้ว OK
แล้วคลิก Key Setting เลือก Switch between input language แล้ว ไปที่ Change key sequence…
แล้วเลือก Grave Accent ~ แล้ว OK

48. Firewall ผนังกั้น Hackers รึป่าว?
ใน Windows XP มีส่วนของการรักษาความปลอดภัยสำหรับการท่องเน็ตจากการถูก Hackers เจาะระบบในขณะออนไลน์ ซึ่งมีผลทำให้ ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยและถูกทำลายได้ เราสามารถตั้งค่า Firewall ได้ตามนี้
ไปที่ Start > Setting > Network Connection
เลือกที่ Internet ที่ใช้อยู่ คลิกขวา Properties
ไปแถบ Advanced ติ๊กถูกที่ Protect my com and…….. จะเป็นการเปิด Firewall แล้วก็ OK

49. วิธีเปิด Properties ของ File แบบใช้ Shortcut Keyboard
จากของเก่าที่ต้องคลิกขวาแล้วเลือก Properties โดยให้ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปที่ File ที่ต้องการแล้วกด Alt ค้างไว้แล้ว Enter หรือใครเซียนจัดมือขวาจับ Mouse มือซ้ายอยู่ที่คีย์บอร์ด ก็คลิกขวาแล้วพิมพ์ r ก็ได้นะครับ

ในหน้าจอ Internet Explorer หรือ My Computer ต้องการให้ View ที่ตั้งเอาไว้เช่น Large Icons, Small Icons, List, Details ไม่เปลี่ยนไป ทำได้โดย
เปิด Internet Explorer หรือ My Computer
ที่เมนูบาร์ด้านบนคลิก Tools > Folder Options
หรือหาได้ที่ Start > Control Panel > Folder Options เลือก Tab View
เอาเครื่องหมายถูกหน้า Remember each folder’s view settings ออก

50. เพิ่มความเร็วในการ Refresh จอภาพ
ในการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่ม Folder หรือลบสิ่งต่างๆ ในหน้าต่างย่อย ต้องกด Refresh โดยการกด F5 เพื่อดูค่าที่เปลี่ยนแปลง เราสามารถให้มัน Refresh ภาพอัตโนมัติ ได้ ดังนี้
ไปที่ Start > Run พิมพ์คำว่า regedit
เลือก HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Control
แล้วกดที่ Update ด้านซ้าย
ด้านขวา จะเห็น UpdateMode ให้คลิกขวา Modify
ที่กรอบ Base เลือกเป็น Decimal แล็ว Value Data เป็น 0 แล้ว OK
ต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องกด Refresh อีกต่อไป

51. วิธีการเปิดพวก My Computer หน้าต่างตาม Desktop ให้เร็วขึ้น
คลิกขวาที่ My Computer > Properties > คลิกที่แถบ Advanced > ในหมวดของ Performance
คลิก Settings > คลิกที่แถบ Visual Effects ติ๊กที่ Adjust for best performance เสร็จแล้วๆ

52. ลบ Temporary Files บ้างนะ
ไฟล์ชั่วคราว (Temporary Files) มันเป็นไฟล์ขยะที่จะทำให้พื้นที่ของ HDD เต็มเร็วขึ้นและไม่เกิดปะโยชน์
ไปที่ Start > Run พิมพ์ %temp% แล้ว OK แล้วจะเข้ามาสู่ไฟล์ขยะ เราก็ลบไปให้หมดเลย

53. เปิดรูปใน IE ทำไมภาพชอบลดรูป
แก้โดยไปที่ Tools > Internet Options…
เลือกแถบ Advanced
ให้ดูตรง Multimedia
ติ๊กถูกออกตรง Enable Automatic Image Resizing แล้ว OK

54. คืนรหัสผ่านใน Windows XP สำหรับคนขี้ลืม
ไปที่ Start > Setting > Control Panel
ดับเบิ้ลคลิกไอคอน User Accounts
เลือก User Account ที่ต้องการ
คลิกที่ Prevent a forgotten password
คลิกปุ่ม Next แล้วใส่แผ่นไดร์ฟ A: ลงไป แล้ว Next
ใส่รหัสผ่านลงไปในช่อง Current user account password
แล้ว Next โปรแกรมจะสร้าง Password reset disk ทันที
หลังจากนั้นก็ Next เรื่อยๆ จนถึง Finish
แล้วก็เก็บแผ่น Disk นี้ไว้ดีๆ ล่ะ

55. เพิ่มความเร็วโดยการใช้งาน UDMA66
UDMA66 เป็นเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ใน HDD ความเร็วที่ได้จะมีมากกว่าการใช้งานในโหมดอื่นๆ ทำได้ดังนี้
ไปที่ Start > Run พิมพ์คำว่า regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE- BFC1-08002BE1031 8}000
คลิกขวาที่ 0000 เลือก new > DWORD Value
พิมพ์ชื่อว่า EnableUDMA66
แล้วดับเบิ้ลคลิก แก้เป็น 1 แล้ว OK

56. ปิดโปรแกรม Non Responding เมื่อ Shutdown
โดยปกติแล้วเมื่อมีการสั่ง Shutdown Windows แล้ว โปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่จะขึ้นค่ามาเป็น Non-responding แล้วให้เราเลือกว่าจะทำอะไรกับโปรแกรม ซึ่งปกติจะปรากฏปุ่ม End Task เพื่อที่จะปิดโปรแกรม แต่ถ้ามีการเปิดโปรแกรมเยอะๆ ล่ะ ต้องมานั่งปิดทีละอันคงเหนื่อยเนอะ ก็ทำตามวิธีนี้
ไปที่ Start > Run พิมพ์คำว่า regedit
HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop
ดับเบิ้ลคลิก AutoEndTasks แก้เป็น1 แล้ว OK
แล้วบู๊ตเครื่องใหม่ คราวนี้ Windows ก็จะทำการปิดโปรแกรมที่ Non-responding โดยอัตโนมัติ

57. เขียนอ่านสบายตา ClearType
ClearType คือรูปแบบการแสดงตัวอักษรที่ Microsoft ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ท่านสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรต่างๆได้ชัดเจนและสบายตายิ่งขึ้น
การเปิดใช้งาน ClearType สามารถทำง่ายๆโดย
คลิกขวาที่ Desktop เลือก Properties
จะขึ้น Display Properties ให้คลิกแถบ Appearance
จากนั้นคลิก Effects…
ใน Effects… ให้ติ๊กถูกตรง Use the following method to smooth edge of screen fonts
แล้วเลือกที่ ClearType

58. นำโปรแกรมรุ่นเก่าๆ เอามาเปิดบน Windows XP
โปรแกรมรุ่นเก่าๆ ไม่สามารถที่จะมาเปิดใน Windows XP ได้ แต่เราสามารถที่จะเปิดโปรแกรมนั้นได้โดย
ไปที่ Start > All Programs > Accessories > Program Compatibility Wizard
จะปรากฏหน้าต่าง Help and Support Center กด Next
เลือกอันแรก I want to choose….. แล้ว Next
เลือกโปรแกรม แล้ว Next เลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการให้ทำงาน แล้ว Next เลือกความละเอียดของจอภาพให้ดูความเหมาะสม แล้ว Next แล้วก็ Next ไปอีก จะปรากฏโปรแกรมที่เลือก
แล้วเลือกข้อแรก Yes, set this program….. แล้ว Next
เลือก No แล้ว Next > Finish

59. ใช้ Windows XP ไม่ได้ ถ้าไม่มีแผ่นดิสก์
โปรแกรม Windows XP มีความปลอดภัยที่โปรแกรมอื่นๆไม่มี คือ สามารถไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปใช้งานเครื่องเราได้ ถ้าไม่มีแผ่นดิสก์ ทำได้ดังนี้
ไปที่ Start > Run พิมพ์ syskey แล้ว OK
ปรากฏหน้าต่าง Securing the Windows… คลิกปุ่ม Update
ปรากฏหน้าต่าง Startup Key
ในกรอบ System generated password คลิกที่ช่อง Store Startup Key on Floppy Disk กด OK
ใส่แผ่น A: ลงไป แล้วกด OK
หน้าต่าง Save Startup Key จะปรากฏขึ้นคลิก OK
จะปรากฏหน้าต่าง Save Startup Key อีกครั้ง แล้วคลิก OK เป็นอันเสร็จสิ้น
เราก็จาได้แผ่น Startup Key Disk ไว้ใช้งาน ทุกครั้งที่เข้าสู่โปรแกรม Windows XP จะมีการเตือนให้ใส่แผ่น เสมอ คนที่ไม่มีแผ่นจึงไม่มีสิทธิมาใช้งานได้ (แต่อย่าลืมแผ่นซะเองละ)

60. เปิด Task Manager ไม่ได้
ลองเข้าไปดูที่ Start > Run พิมพ์คำว่า regedit
เลือก HKEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentV ersion\Policies\System
แล้วดูด้านขวาว่ามี DisableTaskMgr รึป่าว ถ้ามี ลบไปเลยแล้วลอง Restart เครื่องใหม่

61. เปลี่ยนรูปโลโก้ Windows XP บน IE
ถ้าไม่อยากเหมือนใคร เราสามารถเปลี่ยนรูปได้ดังนี้
รูปต้องเป็น 22X22 หรือ 38X38 เป็น 256 สี และต้องเป็น .bmp
ไปที่ Start > Run พิมพ์ gpedit.msc แล้ว OK
เลือก User Configuration > Windows Setting > Internet Explorer Maintenance > Browser User Interface
ด้านขวา ดับเบิ้ลคลิก Custom Logo จะประกอบ 2 ส่วน ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เลือกเอาส่วนใดส่วนหนึ่ง คลิก Browse…..ไปยังที่อยู่ของรูป แล้วกด OK

62. ปรับแต่ง Windows ให้เข้ากับความเสถียรภาพของเครื่อง
ถ้าเครื่องท่านเก่า แต่อยากลง Windows XP ลงแล้วเครื่องช้า ไม่เร็วเหมือนแต่ก่อน เราสามารถลดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็น เพื่อช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นโดย
คลิกขวา My Computer > Properties เลือกแถบ Advanced
ตรงกรอบ Performance ไปที่ Setting
แถบ Visual Effects คลิกที่ Custom
แล้วก็เลือกตามความเหมาะสมของเครื่อง โดยการเอาถูกออก เพื่อลดทรัพยากรในระบบลง แล้ว OK

63. หยุดเวลาสตาร์ท Windows XP ให้เร็วขึ้น
เวลาเปิดเครื่องคอมฯ ตอนเริ่มต้นจะนานเป็นพิเศษเนื่องจาก Microsoft ให้มีการหน่วงเวลาไว้ประมาณ 30 วินาที ก่อนเข้าสู่การใช้งาน เราสามารถให้ไม่ต้องหน่วงเวลาได้ ดังนี้
คลิกขวา My Computer > Properties
แถบ Advanced ที่กรอบ Startup and Recovery กด Setting
ให้เอาเครื่องหมายถูกหน้า Time to display list of operating systems ออก แล้ว OK

64. เปิด IE ให้เต็มจอทันที
ไปที่ Start > Run พิมพ์คำว่า regedit กด OK
เลือก HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main
ด้านขวาจาพบ Fullscreen ดับเบิ้ลคลิก แล้วแก้เป็น Yes แล้ว OK

65. ดึงขุมพลังการประมวลผลสูงสุด
Tip นี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ประสิทธิภาพของ Processor แบบเต็มเปี่ยม ด้วยคำสั่งข้างล่างนี้จะทำให้ Windows XP ไม่ต้องไปวุ่นวายกับงานต่างๆ ที่ Run ใน Background เพื่อว่ามันจะได้สามารถทำงานกับสิ่งที่ท่านต้องการให้ทำเต็มที่ เช่น เมื่อท่านต้องการเล่นเกมที่ต้องการกราฟิกสูงๆ
ไปที่ Start > Run พิมพ์คำสั่ง Rundll32.exe advapi32.dll, ProcessIdleTasks แล้ว OK
แค่นี้ก็เร่งพลังกลับมาได้แล้ว

66. ปิด Windows XP ให้เร็วขึ้นอีกหน่อย
เวลาส่วนหนึ่งของการปิด Windows ทุกเวอร์ชั่น จะถูกใช้ในการรอโหลดไฟล์เสียง ดังนั้นท่านสามารถปิดเสียงที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นี้ เพื่อเร่งให้ Windows ปิดเครื่องได้เร็วขึ้นอีกหน่อย
ไปที่ Start > Setting > Control Panel ไปที่ Sound and Audio Device
ไปแถบ Sounds สังเกตที่ Program Event เลือกไปที่เหตุการณ์ Exit Windows
กำหนด Sound ด้านล่างให้เป็น None แล้ว OK

67. Tip นี้สำหรับเครื่องที่ RAM เยอะๆ 512MB ขึ้นไปถึงจะเห็นผลชัด
เร่งความเร็วด้วยการปรับค่า Prefetcher ปกติ Windows จะมี Service ที่ชื่อว่า Prefetcher ซึ่งทำหน้าที่คอยดูแลโปรแกรมต่างๆ ที่เริ่มต้นทำงานตอนเปิดเครื่องใหม่ โดยช่วยให้มันเริ่มทำงานได้เร็วขึ้น
ไปที่ Start > Run พิมพ์คำว่า regedit กด OK
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\Prefetch Paramenters
ด้านขวา ดับเบิ้ลคลิก EnablePrefetcher
ปกติมีค่าเป็น 3 สามารถปรับแต่งได้ระหว่าง 1-6.5
แต่เราปรับเป็น 6 เลย แล้ว OK
แล้วลองบู๊ตเครื่องใหม่

68. เล่นเน็ตนานๆ แล้วอืด
ส่วนตัวเราจะใช้วิธีลบแคช DNS ของ Windows XP พอหลังจากลบ จะเพื่มความเร็วในการเข้าเวปเร็วขึ้น อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ กรุณาใช้วิจารณญานในการทำ
ไปที่ Start > Run พิมพ์ ipconfig /flushdns แล้ว OK
ท่านจะทำเป็น Shortcut ก็ได้

69. เอาใหม่ แบบเต็มๆ ลง Windows XP
เริ่มต้น โดยการเซ็ตให้บู๊ตเครื่องจาก CD-Rom Drive ก่อน โดยการเข้าไปปรับตั้งค่าใน Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเลือกลำดับการบู๊ต ให้เลือก CD-Rom Drive เป็นตัวแรกครับ (ถ้าหากเป็นแบบนี้อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร)

ทำการปรับเครื่อง เพื่อให้บู๊ตจาก CD-Rom ก่อน จากนั้นก็บู๊ตเครื่องจากแผ่นซีดี Windows XP Setup โดย
1. เมื่อบู๊ตเครื่องมา จะมีข้อความให้กดปุ่มอะไรก็ได้ เพื่อบู๊ตจากซีดีครับ ก็เคาะ Enter ไปที่นึงก่อน
2. โปรแกรมจะทำการตรวจสอบและเช็คข้อมูลอยู่พักนึง รอจนขึ้นหน้าจอถัดไปครับ
3. เข้ามาสู่หน้า Welcome to Setup กดปุ่ม Enter เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
4. หน้าของ Licensing Agreement กดปุ่ม F8 เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
5. ทำการเลือก Drive ของฮาร์ดดิสก์ที่จะลง Windows XP แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
6. เลือกชนิดของระบบ FAT ที่จะใช้งานกับ Windows XP หากต้องการใช้ระบบ NTFS ก็เลือกที่ข้อบน แต่ถ้าจะใช้เป็น FAT32 หรือของเดิม ก็เลือกข้อสุดท้ายได้เลย (No changes) ถ้าไม่อยากวุ่นวาย แนะนำให้เลือก FAT32 นะครับ แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
7. โปรแกรมจะเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้ง รอสักครู่ครับ
8. หลังจากนั้น โปรแกรมจะทำการ Restart เครื่องใหม่อีกครั้ง (ให้ใส่แผ่นซีดีไว้ในเครื่องแบบนั้น แต่ไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ เมื่อบู๊ตเครื่องใหม่ ปล่อยให้โปรแกรมทำงานไปเองได้เลยครับ)
9. หลังจากบู๊ตเครื่องมาคราวนี้ จะเริ่มเห็นหน้าตาของ Windows XP แล้วครับ รอสักครู่
10. โปรแกรมจะเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้งต่าง ๆ ก็รอไปเรื่อย ๆ ครับ
11. จะมีเมนูของการให้เลือก Regional and Language ปรับเวลาให้เป็น Bangkok Hanoi… ฯ
12. ใส่ชื่อและบริษัทของผู้ใช้งาน ใส่เป็นอะไรก็ได้ แล้วกดปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
13. ทำการใส่ Product Key (จะมีในด้านหลังของแผ่นซีดี) แล้วกดปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
14. หน้าจอให้ใส่ Password ของ Admin ให้ปล่อยว่าง ๆ ไว้แบบนี้แล้วกดปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
15. รอครับ รอ รอ รอสักพัก จนกระทั่งขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อย ก็พร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows XP ครับ จากนั้น จะมีการบูตเครื่องใหม่อีกครั้ง เพื่อเริ่มต้นการใช้งานจริง ๆ
16. บู๊ตเครื่องใหม่คราวนี้ อาจจะมีเมนูแปลก ๆ แบบนี้ เป็นการเลือกว่า เราจะบู๊ตจากระบบ Windows ตัวเก่าหรือจาก Windows XP ครับ ก็เลือกที่ Microsoft Windows XP Professional ครับ ถ้าของใครไม่มีเมนูนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ
17. เริ่มต้นบู๊ตเครื่อง เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows XP แล้วครับ
ในครั้งแรก อาจจะมีการถามเรื่องของขนาดหน้าจอที่ใช้งาน กด OK เพื่อให้ระบบตั้งขนาดหน้าจอให้เราได้เลยครับ นอกจากนี้ ถ้าหากเครื่องไหนมีการถาม การติดตั้งค่าต่าง ๆ ก็กดเลือกที่ Next หรือ Later ไปก่อน บางครั้งอาจจะมีให้เราทำการสร้าง Username อย่างน้อย 1 ชื่อก่อนเข้าใช้งาน ก็ใส่ชื่อของคุณเข้าไปได้เลย
เสร็จแล้วครับ

70. ส่วนปรับค่าใน Extra Setting
คลิกขวา My Computer > Properties
แถบ Hardware กด Device Manager
ดับเบิ้ลคลิกที่ Modem ไปที่แถบ Advanced
ตรง Extra Setting
ATS15=128&K3 S2=255&W S12=0 S10=100 S11=35 S27=64 S28=0 S36=7 เอาไปใส่

71. เพิ่มความปลอดภัยด้วยการลดไฟล์ชั่วคราวออก
ในขณะที่เราเปิด IE เพื่อเข้าไปยังเวปต่างๆ ไฟล์ html ต่างๆ จาถูก download ไปเก็บไว้ที่เป็นไฟล์ชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ถ้าเราเข้าไปในเวปทั่วๆไป ไฟล์เหล่านี้ก็ไม่มีค่าไร และถ้าท่านเข้าไปใน เวปซื้อของแบบออนไลน์หรือออนไลน์แบงค์กิ้ง ไฟล์เหล่านี้สามารถถูกเปิดอ่านและนำข้อมูลส่วนตัวไป ใช้เพื่อสร้างความเสียหายได้ เราควรลบไฟล์ชั่วคราวเหล่านี้ทุกๆ ครั้งที่เข้าเวป หรือให้ IE ลบออกทุกๆครั้งโดยอัตโนมัติ โดย
เปิด IE ไปที่ Tools > Internet Options… ไปที่แถบ Advanced
ในหัวข้อ Security ให้เลือกติ๊กถูกที่ Empty temporary internet files folder when browser is close
กด OK

72. Status Bar ชอบล่องหน
หลายคนหาประสบปัญหานี้ Status Bar ที่อยู่ด้านล่างชอบหายไปเฉยๆ Tip นี้จะช่วยให้ Status Bar ไม่หายอีก
1. เปิด IE ไปที่ View > Status Bar แล้วปิด IE
2. เปิด My Computer ไปที่ View > Status Bar แล้วไปที่ Tools > Folder Options
3. คลิกแถบ View คลิกปุ่ม Apply to all folders กด OK

73. เมื่อถึงคราวที่ Windows XP ของคุณเกิดทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง
อันเนื่องมาจากไฟล์ของระบบเสียหาย คุณสามารถติดตั้งเฉพาะตัวโปรแกรม Windows XP ใหม่โดยไม่จำเป็น ต้อง Format แล้วลงวินโดว์และติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ เข้าไปใหม่ให้เสียเวลา นอกจากนี้คุณยังไม่ต้องมานั่งปรับตั้งค่าการทำงานต่างๆ ใหม่อีกครั้งแต่อย่างใดด้วย
1. เปิดเครื่องบู๊ตเข้าสู่วินโดว์ตามปกติ
2. นำแผ่น Setup CD ของวินโดว์ใส่ลงใน Drive ซีดีรอม
3. คลิกปุ่ม Start -> Run
4. พิมพ์คำสั่ง E:\i386winnt32/unattend แล้วคลิกปุ่ม OK (E: คือ Drive ซีดีรอม)
5. โปรแกรมติดตั้งจะเริ่มดำเนินการติดตั้งวินโดว์ให้คุณใหม่โดยยังคงรักษาค่าการทำงานต่างๆ เอาไว้เหมือนเดิม

74. การพิมพ์รายชื่อไฟล์จำนวนมากอย่างรวดเร็ว
สำหรับผู้ที่ต้องการ Backup ข้อมูลเก็บไว้ในซีดีและต้องการพิมพ์หน้าปกเพื่อบอกว่าในซีดี แผ่นนั้นๆ มีไฟล์หรือโฟลเดอร์อะไรบ้าง หรือกรณีที่ต้องการพิมพ์รายชื่อเพลง MP3 ในแผ่นซีดีออกมาดู การนั่งพิมพ์ด้วยตัวเองคงไม่ใช่วิธีที่สะดวกนัก โชคดีที่คุณสามารถ สั่งพิมพ์รายชื่อไฟล์ไม่ว่าจะมากหรือน้อยขนาดไหนได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยโปรแกรม ACDSee

1. เปิดโปรแกรม ACDSee
2. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ต้องการพิมพ์รายชื่อ จากรายการในหน้าต่างด้านซ้าย
3. สังเกตจะมีรายชื่อไฟล์ปรากฏขึ้นในหน้าต่างด้านขวา
4. กดปุ่ม Ctrl+G ชื่อไฟล์ทั้งหมดจะถูกนำไปใส่ไว้ในโปรแกรม NotePad
5. ก็อบปี้ข้อความที่ได้จากโปรแกรม NotePad ไปจัดรูปแบบให้สวยงามด้วย Microsoft Word หรืออื่นๆ แล้วสั่งพิมพ์ตามต้องการ

75. ทำแผ่นบู๊ตของ Windows XP
เอาแผ่น Disk เปล่าใส่ใน Drive A:
ไปที่ My Computer คลิกขวาที่ 3.5 Floppy (A:) เลือก Format…
ตรง Format options ติ๊กถูกตรง Create an MS-DOS startup disk แล้ว Start

76. การเพิ่มตัวเลือกในเมนูคลิกขวา
(คลิกขวาที่ Folder หรืออื่นๆ)](ฉบับอธิบายเข้าใจแบบถ่องแท้)
ไปที่ Start -> Run พิมพ์คำว่า regedit แล้ว OK
เลือก HKEY_CLASSES_ ROOT\Folder\shell
แล้วคลิกขวาที่เมนู Shell แล้วสร้างคีย์ใหม่ว่า Notepad
(คลิกขวาที่ Shell แล้วเลือก New > Key
แล้วมันจะมีตัวใหม่ขึ้นมาที่ชื่อ New Key #1 แก้เป็นชื่อ Notepad

เสร็จแล้วคลิกขวาที่ Notepad แล้วสร้างตัวใหม่ขึ้นเหมือนเดิมให้ชื่อว่า Command นะครับ
เสร็จแล้วใน Command (ทางขวามือ) จะมี (Default) อยู่นะ ดับเบิ้ลคลิกแล้วใส่ว่า Notepad ครับ
แล้ว OK คราวนี้เราจะมา Test ดูกัน
ลองคลิกขวาที่ Folder ใดๆก็ได้ จะเห็นว่ามี Notepad
อยู่ข้างใต้ Explore อยู่ เมื่อลองคลิกดูก็จะปรากฏขึ้น Notepad ขึ้นมา ..

จากตรงนี้คุณก็จะสามารถ นำตรงนี้ไปประยุกต์ใช้งานได้ครับ
*ป.ล. ชื่อที่ใส่ใน Dedault น่ะ ต้องเป็นไฟล์ .exe เท่านั้นน่ะครับ

77. การพิมพ์รายการใน Folder ที่เราต้องการครับ
ไปที่ Start -> Run พิมพ์คำว่า regedit แล้ว OK
เลือก HKEY_CLASSES_ ROOT\Folder\shell
แล้วคลิกขวาที่เมนู Shell แล้วสร้างคีย์ใหม่ว่า Print
แล้วสร้างใน Print ว่า Command ใน Default ให้ใส่ว่า PT.BAT แล้ว OK
ต่อมาก็เปิด Notepad ขึ้นมาแล้วพิมพ์

@echo off
dir %1 >C:\WINDOWS\test. fil
notepad /p C:\WINDOWS\test. fil
echo on

แล้ว Save ไว้ใน Windows ใช้ชื่อว่า PT.BAT
จากนั้นก็ลองทดสอบ Test ดูครับ
มันจะพิมพ์รายการทั้งหมดใน Folder ที่เราสั่งครับ
ป.ล. ท่านสามารถนำส่วนนี้ไปประยุกค์อย่างอื่นได้อีกเยอะเลย ครับ

78. อันนี้ช่วยให้ Modem ทำการต่อสายอัตโนมัติ (Auto Dial)
ไปที่ Start -> Run พิมพ์คำว่า regedit แล้ว OK
เลือก HKEY_CURENT_ USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Setting
คลิกให้ Internet Setting เป็นสีน้ำเงิน
แล้วไปที่ด้านขวา คลิกขวา New > DWORD Value
ตั้งชื่อเป็น EnableAutodial แล้วดับเบิ้ลคลิกเป็นค่า 1
ถ้าจะยกเลิกก้อปรับเป็น 0

79. เพิ่มคำสั่ง Copy To Folder บนคอนเท็กเมนู
อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราสามาดคัดลอกไฟล์ในโฟลเดอร์ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ไปที่ Start -> Run พิมพ์คำว่า regedit แล้ว OK
เลือก HKEY_CLASSES_ ROOT\AllfilesystemObject\shellex\ContextMenuHandlers
คลิกขวาที่ ContextMenuHandlers
ไปที่ New > Key พิมพ์คีย์ชื่อ Copy To Folder
ดูด้านขวา ดับเบิ้ลคลิกที่ Default แก้ไข้เป็น {C2FBB630-2971- 11d1-A18C- 00C04FD75D13} กด OK

80. อันนี้เป็นคำสั่ง Move To Folder
ทำเหมือน Copy To Folder
คลิกขวาที่ ContextMenuHandlers ไปที่ New > Key
พิมพ์คีย์ว่า Move To Folder
แก้ด้านขวาเป็น {C2FBB631-2971- 11d1-A18C- 00C04FD75D13} กด OK

ก็หวังว่าคงจะได้ Tips ดีๆ เอาไว้ปรับปรุงการทำงานของ Windows XP ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
ถ้าใครลองทำข้อไหนดูแล้วเห็นผลจริง และมีประโยชน์ก็แนะนำกลับมาบ้างก็จะดีมากเลยครับ
อย่างน้อยๆ เพื่อนๆ ที่อาจจะไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้เท่าไหร่ (รวมทั้งตัวข้าน้อยด้วย) จะได้ทำตามบ้าง

Free File Hosting Live Chat on MSN Messenger Send e-mail to me Listed on BlogShares Welcome to & My Space
Advertisements
Comments
 1. ของขวัญ says:

  ว๊าว บล๊อกมีสาระแบบนี้ ต้องคนมีสาระแบบหนูเข้ามาเป็นที่ 1 ค่ะ อิอิ

 2. diva says:

  ดีคร่าคุงอา
  มี tip ดีๆมาฝากกันเพียบเลยดีจังเลยคระ
  ขอบคุณคุงอาด้วยนะคระสำหรับทุกอย่าง
  คุงอาใจดีกะนู๋เสมอเลยใจดีกะนู๋เกินเด๋วนู๋ก็ได้ใจ
  หรอก อิอิพูดเล่นคร่า ดีแล้วแระห้ามเปลี่ยนใจนะคระ
  แล้วคุยกันนะคระ
   

 3. N♥n says:

  โอ้วววว พี่ขวัญ เง้อ พลาดมาเร็วกว่านี้อีกนี้สสสสสสสสสสส
   
  ก้อได้แร้ว พลาดๆๆๆเสียดาย T_______T อ้อ ส่วนเรื่องบลอคนั้นอะค่ะ
   
  แบบว่าองค์ลง -*- โมโหค่ะโดนยำเละจากทางหนึ่งไปทางตรงกันข้ามเลย
   
  มันก้อเลยทำเป็นแบบ..แบบหูทวนลมไม่ไหวค่ะ เหอ  ๆ ก้อเลยออกจะแนวหนักๆไปหน่อย
   
  ( คำว่ากุลสตรีไม่ค่อยจะมีเลยค่ะสำหรับนู๋ -*- แง้ววว )
   
  ปล.ขอบคุณนะค่ะสำหรับเนื้อเพลง ไปหามาฟังแล้วค่ะ เพื่อนกะลังส่งมาให้ ^^
   
  คุณอารักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ คืนนี้ฝันดีค่ะ
   

 4. Gizmo says:

  สวัสดีค่ะคุนอา พอดีว่าพุกลบสเปชเก่าทิ้งไปแล้วมันเจ๊งทำอะไรไม่ได้เลย เศร้าค่ะที่ต้องลบ แต่ตอนนี้ทำใหม่แล้วนะคะยังไม่ลืมนะคะ จะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆ ขอให้คุรอามีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
  ได้สาระจากคุนอาเยอะแยะเลย
   
  และสุดท้ายก็ ขออนุญาตินำลิ้งที่เป็นความรู้จากคุนอาไปไว้ในสเปชนะคะ
  แหะๆ ให้เครดิตเรียบร้อยค่ะ ^^ เปนสาระมักๆสำหรับตัวเองด้วย
   
  ขอบคุณค่ะ 

 5. G. zama says:

   
  โฮ้……..ตะกะใจ  เมื่อคืนเข้ามาได้คนแรกไป
  แต่มาวันนี้ ไหงกลายเป็นขวัญ ได้นี่ อิอิ  งง
  ออออออ  ต่อคะต่อ
   
  หวัดดีก่อนนะคะ   นอนทั้งวัน ตาบวมไปข้างหนึ่งคะ
  สงสัยจะอักเสบ เพราะปวดทั้งแก้มด้วย  มะรู้ว่า
  เป็นไร  ถามคนอยู่ด้วย  ว่านอนกลางคืนละเมอชกตา
  แอ๋วรึป่าว  6666666  เค้าบอกว่าไม่เลย อืมมม
  รึว่าจะอ่านเรื่องราวมากเกินไป  อิอิ
   
  เรื่องสเปซของแอ๋วเหรอคะ  ก็คงต้องจองพื้นที่เอาใว้ก่อน
  ยังหาเรื่องกับใครมะได้เลยคะ 66666666
   
  เป็นงั้นไป  โโโโโโโ เช้านี้ไมเงียบแบบนี้นะ  ออออ เห็นทักมา
  ทางสกาย  ต้องขอโทษนะคะ ไม่ได้นั่งอยู่ที่คอม วันนี้ไม่ได้เล่น
  เลยคะ นี่มานั้งอาบนํ้าเรียบร้อย กะจไปนอนเลยต้องมาทักนิด
  บวกหน่อย 6666666  พักผ่อนคะวันเสาร์
   

 6. An!nA says:

  huuuuuuuuuuuuuuuuuuu.. ma law ma law..
  pai tiaw vvienna peng ja tung ban…
  kiii ley reeb ma ray ngan tuw kon..
  nook mak may.. tae ko neuy ka..
  diaw aeek 2 r tid.. na ja pai london aeek..
  ao kammmmmmmmmm.. kai ja ao arai
  yok moe kun..kiiiii..

 7. JOY says:

  หวัดดีค่าคุณอา สบายดีมั้ยคะ
   
  ขอบคุณมากนะคะ ที่คุณอาเอาอารายดีๆมาฝากอยู่เสมอๆเลย ^^
   
   
   
  ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
   
  บับบายค่า
   

 8. **走自己的路** says:

  ดีครับคุงอาแวะมาเยี่ยมครับเข้าตั้งเข้าไม่ได้ซะทีแง้ๆๆๆ
   
  วันนี้กว่าจะเข้าได้วันนี้คุงอาไปเที่ยวใหนครับไปด้วยคิคิ
   
  วันใหม่เดือนใหม่ขอให้คุงอามีความสุขครับและที่ดีใจหน่อยก้อคือ
   
  อายุครับอีกเดือนเดวคุงอาก้อเหอๆๆ40เท่าไหร่เนี่ย555555+
   
  สะใจโก๋คิดได้ไงเนี่ยมุกนี้หุๆไปแระมุกมากเดวคุงอาโกดเอา
   
  อาชิง

 9. l o m says:

  ใครจะกล้าสอนอ่ะคะ photo shop cs2 นี่ ลมยังใช้ไม่คล่องเลยคุนอาข้ามไป x แระ สงสัยคุนอาต้องสอนลมแทนอ่าาาา ^-^ขอบคุณที่ชมค่ะ วันนี้ลอนดอนหนาวววววมั่ก

 10. Happylife says:

  photoshop cs2 จัยก็ฟิซๆ สเนกๆ ค่ะคุงอา
  ซื้อหนังสือมาอ่านเอาค่ะ แล้วเค้าก็มีแผ่นซีดีสอนทำ  แล้วก็มั่วๆ ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ค่ะ
  ทำอะไรเยอะไม่ค่อยได้ค่ะ ไม่ค่อยเป็น ได้แค่พื้นๆ แหะแหะ
  อยากจาไปเข้าคอร์สเรียนเหมือนกัน แต่แต่ละที ก็แพงเกินเหตุอ่ะค่ะ
   
  by the way …
   
  ดีจังเลยค่ะ สำหรับ tips ดีดี ที่คุงอาเอามาบอกกล่าวกัน
  (แต่ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงค่ะ  กลัวหนักกว่าเก่า  แหะแหะ)
  เด๋วว่างๆ กว่านี้ จัยจามาเอาลิงค์ สองบล็อกนี้ของคุงอาไปแปะเป็นฟามรุ้ไว้ในเปซจัยนะคร๊า  ขอยาดๆ
   
  วันนี้ไปก่องค่า ~ ♥ กลับบ้านหาแม่ ลัลลา ค่า
   
   

 11. Kaew says:

  คุณอามีเบอร์แก้วยังคะ ถ้ามาแล้วโทรมานะคะ
  อยากเจอค่า
   
   
  ว่าแต่ว่า ไม่รู้เสือใต้จะได้มาไหม๊เนี่ยสิคะ เฮ้ออออ
   
   
   
  เดินทางปลอดภัย
  เจอกันปลายทางที่เชียงใหม่นะคะ อิอิอิ
   
  ลั้ลลา ลั้ลลา ลั้ลลา …

 12. Angkana says:

   
   
  ไม่ลืมแวะที่จะเข้ามาทักคุณอาก่อนไปนอนค่ะ
   
  แว๊บ  ๆ  เห็น comment สุดท้าย
   
  เอ้าเป็นของคุณอานี่เอง  เข้ามตอน  19:49
   
  เลขสวยเสียด้วยค่ะ  ตั้งใจกดแอดหรือเปล่าเอ่ย
   
  แต่ถือว่าเป็นเลขมงคลก่อนจะไปหลับคืนนี้
   
  ระวังด้วยนะคะ  ไม่ได้ออกรอบบบ่อย ๆ
   
  สนิมจะขึ้นนะคะ  เกาะตามขา  แขน
   
  ท่าสวิงค้างกลางอากาศ เป็นเรื่องเลยนะคะ
   
  เดือดร้อน แคดดี้ ต้องมาแกะขาติด  อิ  อิ  อิ  +
   
  นิ๊งหน่อง(คนสวย)
   
   
   
   

 13. Angkana says:

   
   
  ขอบคุณค่ะคุณอาที่เพิ่มขนาดตัวหนังสือใน blog นี้ค่ะ
   
  อ่านสบายตาขึ้นเยอะเลยค่ะ
   
  ส่งผลบุญให้คนสูงอายุอ่านง่ายด้วยค่ะ
   
  หนูหมายถึง คนสายตาไม่ดี น่ะค่ะ
   
  หุ   หุ    หุ    หุ
   
   
  นิ๊งหงน่อง(คนสวย)
   
   

 14. None says:

  (_/\\_)  หวัดดีครับ  เข้ามาก็ได้อ่านสาระดีๆ ทุกครั้งเลยครับ  ผมเพิ่งส่งแผนการทำวิทยานิพนธ์ไปครับ
  วันอังคารหน้าก็ต้องส่งรายงานอีก ๑ ฉบับ งานเข้ามาติดๆ กันเลยครับ ต้องคอยเตือนสติตัวเองว่าอย่าท้อถอย
   
  ปล.  ทำงานหนักอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

 15. **走自己的路** says:

  หวัดดีครับคุงอาพรุ่งนี้ก้อวันทำงานอีกแล้วครับ
   
  ยังรู้สึกว่ายังเหนื่อยๆอยู่เลยครับแหมเด๋วนี้คุงอามีการแอบด้วยนะครับ
   
  อาชิงว่าเอ้ม 8.0ดีแบบนี้แระครับออฟไลร์ยังคุยได้คุงอาเลยแอบบ่อย
   
  สงสัยแอบคุยกะสาวๆอิอิล้อเล่นครับเอาเปงว่าขอให้มีความสุขครับ
   
  อาชิง
   
   

 16. N♥n says:

  อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณอา มาแบบง่วงๆ T__________T
   
  ยังม่ายได้นอน งานเยอะโคตรรรรรรรรรรรรรค่ะ T^T มาถึงก้อบ่นเป็นหญิงชราเหอ ๆ
   
  เรื่องรูปกับตัวจริง -*- ก้อไม่เหมือนค่ะ แบบว่าตัวจริงอุบทว์กว่า แต่ไม่ถึงขั้นคนเห็นผี
   
  รวมๆแล้วดูได้ 555 วันนี้เป็นไงบ้างค่ะ วันหยุดคงจะได้พักผ่อน ยังไงคุณอาก้ออย่าลืมรักษาสุขภาพนะค่ะ
   
  นู๋จะไม่เห็นแป้นพิมพ์แล้วค่ะ T_T ไปนอนก่อน ไม่ไหวแล้วววววววววว บายบายคร้าบบบ
   

 17. จันทร์กระจ่างฟ้า says:

   
  สวัสดีค่ะคุณอา คุณอาสบายดีไหมคะ หวังว่าคุณอาจะสบายดีมาก ถึงมากที่สุดนะคะ 🙂
   

 18. You light up my life{LJ} says:

  ดีคะคุณอา
   
  แอบมาสุขสันต์วันพ่อก่อน 1 วันคะ
  เพราะเด๊ยพรุงนี้ไม่อยู่ทั้งวัน
   
  ขอมากราบตักคุณอา 1 ทีคะ พ่อจ๋าที่น่ารักที่สุดในโลก
   
   
  ส่วนเรื่องที่ว่าพี่นิ๊งเป็นกิ๊กคนที่ 10 อันนี้เขียนมานานแล้วคะ
  ตั้งแต่สมัยได้รู้จักพี่นิ๊งใหม่ๆคะ
  ตอนนั้นถ้ามีสาวๆเพิ่มขึ้นมาผ่านทางคุณอา ย่อมต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยคะ
  แต่ตอนนี้พี่นิ๊งพ้นข้อกล่าวหาแล้วคะ เด๊ยไว้มีเวลาจะไปแก้ข่าวให้คะ
  ขอโทดพี่นิ๊งด้วยนะคะ อิอิ
   
   
  ต้องรีบไปแล้วคะ  แวบๆๆ
   
   

 19. RaNoNg 2 BeAtNiK says:

  … ((`\’-"“""-\’`))…. ). .- .. – .(… / . (o _ o) . \\… \\ . .( 0 ). . /… _\’-.._\’=\’_..-\’_. /`;$\’$\’$.-.$\’$\’$;`\\. \\_)) HAPPY .((_/… $  DAD  $… / \’$.DAY$\’ \\.. _\\ .\\\’$. .$\’/. /_. (((___) \’$\’ (___).)

  วันแรก : ปราบปลื้มและสุดยินดีที่ลูกเกิดมาลืมตาดูโลก  เป็นที่ชื่นชมของครอบครัววันต่อมา : เอาใจใส่เลี้ยงดูอบรมบ่มนิสัย  เพื่อให้ลูกน้อยเป็นคนดี  มีการศึกษาและเรียนหนังสือเก่ง ๆ เมื่อโตขึ้นจะได้มีหน้าที่การงานดี ๆ ทำ  เลี้ยงตัวได้  ไม่อายใครถ้าหากเป็นชายก็หวังว่าจะให้ได้บวชเรียน  หากเป็นหญิงก็ขอให้ได้คู่ครองเป็นคนดีมีคุณธรรม , มีความรับผิดชอบ , ขยันทำมาหากินและรักครอบครัว วันที่รอคอย : ขอให้ลูกหลานมีความสุข  ความเจริญรุ่งเรืองพร้อมมีความมั่นคงทางการเงินพร้อมทั้งชีวิตสมรสและการงานดีตลอดไป  โดยพ่อไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนใด ๆ จากเราเลย วันนี้ : พวกเราและลูก ๆ หลาน ๆ เคยคิดถึงท่านบ้างไหม
  วันพ่อจงทำให้พ่อมีความสุขนะครับ
  ไบ๋บาย

 20. Rainy says:

  วันจันทร์ที่ 4 เดือนธันวา
  แต่ว่า…..
  ไหงมันเหมือนเดือนเมษาเลยอ่ะคุณอา

 21. Happylife says:

   
  พรุ่งนี้วันพ่อค่ะ  ..  คิดเถิงคุงพ่อ ก็เลยแวะมาหาคุงอาค่ะ  (แทนกันได้มะเนี่ย?? ยัง งงงง)
   
  คุงอาไปเชียงใหม่ก่อนนู๋   ถ้ากลับมาแล้วก็อย่าลืมเล่าสู่กันฟังมั่งนะคะ  อิอิ
   
   
   

 22. diva says:

  ดีคร่าคุงอา
  หายไป 2วัน กลับมาแล้วเลยมารายงาน
  ตัวคร่า นู่ไปทำใจมาคระ อะไม่ช่ายยยยย อิอิ
  นู่ไปพักผ่อนสมองมาคร่าอยู่กทม.
  เครียดมาหลายวันไปต่างจังหวัดรับ
  อากาศ virgin บ้าง อิอิ จะได้สดใสซ่าบซ่าหุหุ
  ว่าแต่ว่าพุ่งนี้วันพ่อแระทำตัวเป็นเดะดีนะ 555
  อะไม่ช่ายยยย เป็นคุงพ่อที่ดีนะเชื่อฟังลูกก๊ากๆๆๆ
  ล้อเล่นคร่า กลับมาแล้วได้แกล้งคุงอานี่หนุกเจงๆ
  มีฟามสุขจัง หุหุ แล้วที่บอกว่าให้คะแนนเต็มร้อยอะ
  จิงอะป่าวหรือแกล้งชม เอาไรแน่ไม่ได้กะคุงอา หุหุ
  เลยต้องถามเพื่อความชัวขี้เกียดไปนอนฝันหวาน 55
  วันนี้ขนาดกลับมาเหนื่อยๆยังอุตสาห์ออน แต่คุงอาก็
  ไม่ยอมออนใจร้ายเจงๆ แบล่ๆๆๆ ไปดีกว่า 555
   

 23. ฟ้าใสรักติ๋ว says:

  หวัดดีค่ะ หวัดดี วันพ่อ นะคะ วันนี้ พาเด็กๆๆ ไปเที่ยวไหนคะ ได้หยุดพักอีกวันนะคะ
  ตอนนั้ ฟ้า อยู่ที่ฮ่องกงค่า ทำงานน่า ก็ยุ่งนิดหน่อย ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ ไว้โอกาศหน้า
  ว่างๆๆ เจอกัน ก็ได้ ไว้ คุณพี่ว่าง นะคะ ตรุษจีนไม่ได้ไปไหนก็เจอกันทานข้าวกันค่ะ
  ฟ้าได้เจอ สาวสวย นะ ( คุณอ้อ ) ก็นัดเจอกันที่ร้าน ตำ … จำไม่ได้ค่ะ อาหารอร่อย
  นะคะ มีโอกาส คุณพี่ลองแวะไปนะคะ ( วันที่เจอคุณอ้อ ฟ้า เหนื่อย มาก ) ไม่ได้พัก
  เลย ค่ะ ถ่ายรูปไม่สวยเลย ฟ้าขอให้คุณพี่มีแต่ความสุข สุขสันต์วันพ่อ นะคะ ไว้ จะแวะ
  มาเยี่ยมใหม่ค่า เทคแคร์ ดูแลสุขภาพนะคะ บาย ๆๆ

 24. N♥n says:

  หวัดดีค่ะคุณอา
   
  คือเมื่อวานอาจารย์หยุดให้ค่ะ (มีเรียน2ตัว ) ก้อเลยนอนเช้าได้ -*-
   
  วันนี้ก้อนอนเกือบตี 5 แล้วเพิ่งตื่นค่ะ กลัวมาอัพสเปซไม่ทันบอกรักพ่อ555
   
  คุณอาก้อเปรียบเสมือนพ่อนู๋คนหนึ่ง ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและแง่คิดดี ๆ ที่มีให้มาเสมอ
   
  รักคุณอาคร้าบบบบ ^^ ( พี่ขวัญจะหึงมั้ยอะ 555 ) มีความสุขมากๆนะค่ะ
   

 25. บีเตยงาม says:

  คุนอาไปอ่านเปสบีดูจิคร๊าบ  มันเศร้าเจงๆๆ
   
  เข้าจายความเป็นพ่อเยอะขึ้นเลยล่ะ
   
  ไปก่อนนะคร๊าบคุนอา  บ๊ายบาย

 26. genwan says:

  สวัสดีคับคุณอาสุขสันต์วันพ่อ ขอให้พุณพ่อของทุกๆคน(และแม่ลูกด้วย)มีความสุขสุภาพแข็งแรง นะครับเข้ามาก็อ่าน ทิป ไปได้ไม่กี่ข้อครับแบบว่าเยอะมากพอดีช่วงนี้เวลาไม่ค่อยมี วันหลังจะมาอ่านต่อใหม่ครับ อิอิไปละคับ

 27. Lily says:

  สวัสดีค่ะ  ไม่ได้เข้ามาแวะชมตั้งนานอ่ะค่ะ  มีสาระดีดี อีกเพียบเลย  อ่านจนตาลายเลยค่ะ
   
  ตอนนี้ ใช้ high speed แล้วค่ะ คงได้มาเยี่ยมเยียนอีกบ่อยๆๆ …….
   
  ปล . ประทับใจภาพคุณพ่อกับคุณลูกจังค่ะ ดูอบอุ่นดีนะคะ  

 28. Lily says:

  แวะมาทักทายค่ะ หายไปนานเลย  โอ้โห มีสาระให้อ่านจนตาลายเลยคะ
   
  คุณอาสบายดีไหมคะ  รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
   
  ปล  ประทับใจภาพ พ่อ ลูก จังค่ะ  อบอุ่นดีจัง

 29. more rules says:

  หวัดดีครับคุณพี่
   
  เป็นสเปซที่น่ารักจริงๆเลย
   
  ชอบดีครับ ดูเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆ
   
  แถมยังทำสเปซเก่งด้วย
   
  ทำสเปซให้สวยๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับ

 30. JUG™ says:

  ขอบคุณมาก ๆ ครับ ไม่ได้แวะเข้ามานานแล้วเหมือนกัน ขอให้มีความสุขมาก ๆ ครับ

 31. imodtan0y says:

  สเปสคุณอาเข้าเร็วขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะ
  พอดีนู๋ไม่ได้เข้ามานานมากเลย
  เข้ามาอ่านแล้วสเปสคุณอามีประโยขน์มากเลยค่ะ เพราะนู๋เองก้อมีปัญหาเครื่องคอมอืดมากเลย  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆๆนะค่ะ
  เครื่องเรย์ดีขึ้นมากเลย
   
  อีกอย่างขอบคุณคุณอานะค่ะที่เข้าไป HAPPY NEW YEAR สเปสนู๋ค่ะ
  เรย์ไม่ได้เข้ามาตอบคุณอาเลยค่ะ  เพราะช่วงนั้นก้อสอบอยู๋ด้วย  พอสอบเสร็จนู๋ก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ซะหลายวันเลยค่ะ
   
  ขอบคุณอึกครั้งนะค่ะ  ขอให้คุณมีอายุยืน สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะค่ะ

 32. babe says:

  ปอล์ชอบเล่นคอมเเต่ปอล์ทำอารายกะคอมไม่เป็นเลยนอกจากทำมันพังอ่ะค่ะ  อิ..อิ
   
  ถ้าพังก้อให้พี่ซ่อมให้  พี่ก้อบ่นๆๆ  เเล้วก้อซ่อมให้   อิ..อิ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s