WHAT WE GET FROM BLOG TAG

Posted: January 24, 2007 in General Ideas

ได้อะไรจากการเล่นเกม Blog Tag

           สืบเนื่องจากบล็ิอกที่ ผ่านมาคือ Blog Tag – A Game for Bloggers ซึ่งผมเองก็ได้เข้าร่วมเล่นเกมนี้ด้วย หลังจากที่เวลาผ่านไป 10 วัน ผมก็อยากจะฝากความคิดเห็น (ส่วนตัว ซึ่งอาจจะใช้ไปอ้างอิงอะไรไม่ได้นะครับ) ถึงสิ่งที่ผมได้รับจากการร่วมเล่น เกมนี้ว่ามีอะไรบ้าง

          Blog Tag ไม่ใช่เกมหรือจดหมายลูกโซ่ หรือ forwarded mails ทั่วๆ ไปที่เราได้รับ แต่ Blog Tag มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากเกมทั่วไป ที่ไม่มีรางวัลให้แก่ผู้ชนะอย่าง เป็นรูปธรรม ไม่มีกรรมการมาคอยตัดสินว่าใครแพ้หรือชนะ เป็นความสมัครใจของผู้ที่ถูกเพื่อน tag เข้ามาว่าจะร่วม เล่นเกมนี้ หรือไม่เล่นก็ได้ ไม่ต้องกังวลใจเหมือนกับการได้รับจดหมายลูกโซ่ว่าถ้าหากไม่ทำตามจะต้องโชคร้าย ต่างๆ นาๆ

          สำหรับผู้ที่ร่วมเล่นเกมนี้โดยไม่ได้คิดอะไรมาก คือแค่ทำ ตามเพื่อนๆ หรือเล่นสนุกๆ ก็จะไม่ได้อะไรเช่นกัน อย่างมากก็ได้แค่ เขียนเรื่องราวส่วนตัว 5 ข้อ และส่ง tag ให้ เพื่อนอีก 5 คนตามกติกาของเกมนี้เท่านั้น เมื่อทำเสร็จเกมของเขาก็จบตรงนั้น มันก็ไม่ต่างอะไรกับการเขียนเรื่อง อื่นๆ ลงบล็อกธรรมดาๆ ทั่วไป

          สำหรับคนที่ดูค่อนข้างจะจริงจังกับเกมนี้ตั้งแต่แรกที่ถูก tag เข้ามาอย่างผม ผมว่าผมมองเห็นอะไรหลายๆ อย่างในการเล่นเกมนี้ ซึ่งผมจะขอสะท้อนความรู้สึกนั้นออกมาให้ อ่านกันเป็นข้อๆ ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลนะ ครับ

 1. สิ่งแรกที่ผมมองเห็นจาก Blog Tag ก็คือ การเคารพในกฎ กติกา ของเกม ซึ่งก็เหมือนกับกฎหมายบ้านเมือง จะมีคนส่วนหนึ่ง (เป็นส่วนน้อย) ไม่เล่นตามกฎ กติกา ที่เขาตั้งไว้ เช่น เมื่อถูกเพื่อน tag แล้วจะด้วยเหตุผลใดก็ตามตัวเองก็เข้ามาเล่นด้วย แต่บางคนก็เขียนแค่เรื่องราวส่วนตัว 5 ข้อเสร็จแล้วไม่ยอม tag ต่อให้เพื่อน หรือบางคนก็ไม่ยอมเขียนเรื่องราวตามกติกา แต่ tag ต่อไปให้เพื่อนเลย หรือเขาให้เขียนแค่ 5 ข้อ แต่ไปเปลี่ยนกติกาของเขาโดยบอกว่าต้องเขียน 10 ข้อเป็นต้น สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าใน สังคมหมู่มาก การที่จะทำให้ทุกคนทำตามกฎ กติกา อะไรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแต่ละคนมีพื้นฐานที่มาต่างกัน ออกไป ถ้าใครอยากจะลองพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมยกตัวอย่างมานี้มีจริงหรือไม่ ก็ลองตามสายการ tag โดยเริ่มจาก เพื่อนทั้ง 5 คนที่ผม tag ไปเรื่อยๆ ก็จะเห็นเองครับ
 2. การ tag ต่อเพื่อนจำนวน 5 คน นี่ก็จะสะท้อนให้เห็นถึง ความใส่ใจในรายละเอียดของเพื่อนที่เราจะเลือกให้เข้ามาร่วมเล่นเกมนี้ เพราะตามกติกาห้าม tag ต่อไปยังคนที่ถูก tag ก่อนหน้าเราแล้ว กติกานี้ขึ้นมีเพื่อไม่ให้เกมนี้เป็นเหมือนการพายเรือในอ่าง แต่ต้องการให้เหมือนคลื่นที่ กระจายออกจากจุดศูนย์กลางไปโดยรอบๆ ไม่ย้อนกลับมาที่เดิม ถ้าเราร่วมเล่นเกมนี้อย่างเข้าใจ เราก็ต้องเข้าไป ดูที่สเปซของเพื่อนเราก่อนว่า มีใคร tag เขามาหรือยัง ถ้ายังไม่มีเราก็เลือกเขาไว้พิจารณา กรณีการ tag ซ้ำก็จะ ไม่เกิด แต่จะเลือกเขาหรือไม่นั้น ก็ต้องดูต่อไปว่า เพื่อนคนนี้น่าจะให้ความร่วมมือ หรือร่วมเล่นกับเราด้วยหรือเปล่า เขามีศักยภาพ หรือมีเพื่อนๆ ที่พอจะ tag ต่อได้หรือไม่ ถ้าเราเลือกคนที่ไม่ได้สนใจจะเขียนบล็อกเลย นั่นก็หมาย ความว่า เราส่ง tag ไปเกมก็จบตรงนั้น ไม่สามารถที่จะขยายต่อไปยังเพื่อนๆ คนอื่น ได้
 3. การ tag ต่อเพื่อนยังสะท้อนให้เห็นถึงความรวดเร็วของเรา ในการช่วงชิงเพื่อนๆ ที่มีศักยภาพที่จะขยายเกมต่อไปได้ ถ้าเราช้า เพื่อนคนที่เราหมายปองก็อาจจะถูก Tag ตัด หน้าไป ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการทำธุรกิจ โดยเฉพาะปัจจุบันที่อาศัย Network Marketing มาเป็นกลไกการขยาย ฐานธุรกิจ ถ้าเราพลาดที่จะได้เครือข่ายที่มีศักยภาพ การขยายธุรกิจของเราก็อาจจะหยุดชะงัก หรือเสียโอกาสที่ จะขยายตัวด้านนั้นได้
 4. นอกจาก Blog Tag จะทำให้เราได้รู้จักเพื่อนได้ลึกซึ้งขึ้น แ้ล้ว เรายังได้ทราบด้วยว่า เพื่อนแต่ละคนให้ความร่วมมือหรือรักเราจริงแค่ไหน 10 วันที่ผ่านมา ผมยอมเสียเวลา เฝ้าติดตามสายงานการ tag ต่อๆ กันไปของเพื่อนทั้ง 5 คนของผม แต่ผมยังไม่เคยเห็นสายงานไหนทำได้ 100% เต็ม นั่นคือ tag ต่อไปยังเพื่อน 5 คนแล้วเพื่อนทั้ง 5 คนร่วมเล่นแล้ว tag ต่ออีก 5 คน มากสุดก็แค่ 4 คน สิ่งนี้ทำ ให้ผมคิดว่า นี่ขนาดไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝง และให้ tag ต่อแค่ 5 คนเองยังทำได้ยาก แล้วถ้าเป็นเรื่องธุรกิจ จริงๆ คงไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอีกมากมายแค่ไหน
 5. ตามทฤษฎีแล้วถ้าผมเองเป็น Level 1 เพื่อนที่ผม tag ไป อีก 5 คน เป็น Level 2 ต่อไป Level 3 จะต้องมีคนเข้าร่วมเล่นเกม 25 คน (5 X 5) แล้ว Level 4 ต้องมี 125 คน (25 X 5) Level 5 ต้องมี 625 คน (125 X 5) Level 6 ต้องมี 3,125 คน (625 X 5) Level 7 ต้องมี 15,625 คน (3,125 X 5) รวมทั้งหมด 7 level ควรจะมี 19,531 คน เป็นต้น แต่ความเป็นจริงนับคร่าวๆ ถึงวันที่ 24 มกราคม จะ เห็นได้ว่า Level 3 มี 25 คน (ครบ) Level 4 มี 70 คน Level 5 มี 120 คน Level 6 มี 75 คน และ Level 7 มี 45 คน หรือรวมทั้งหมดเท่ากับ 341 คนเท่านั้น หรือคิดเป็นประมาณ 1.75% ของจำนวนตามทฤษฎี คลิกดูที่ Blog Tag Statistics เพื่อดูแต่ละ Level ได้ครับ
 6. จากตัวเลขที่ผมนำมาให้ดูคร่าวๆ (เพราะมีเวลาตาม update ข้อมูลไม่พอ) ทำให้มองเห็นว่า จริงๆ แล้วเราสามารถทำให้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นกว่านี้ได้อีก ถ้าแต่ละคนที่เข้ามาร่วม เล่นเกมนี้ เข้ามาเล่นอย่างจริงจัง นั่นคือ เลือกเพื่อนที่มีศักยภาพ และเป็นเพื่อนที่ไม่ถูก tag มาก่อน เช่นบางคน tag ต่อเพื่อน 5 คน แต่มีถึง 4 คน ถูก tag ตัดหน้าไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้สนใจจะเปลี่ยนคนใหม่ ก็ทำให้เสียโอกาสที่จะ ขยายวงเพื่อนจาก 4 คนนั้น นอกจากนี้ ถ้าเราสนใจติดตามเพื่อนทั้ง 5 คน เพื่อกระตุ้นว่าจะร่วมเล่นหรือเปล่า ถ้ามี ใครไม่พร้อมจะเล่น เราก็สามารถเปลี่ยนคนใหม่ได้ตามกติกา ถ้าทำเช่นนี้ เพื่อนทั้ง 5 คนของเราก็จะสามารถ ต่อยอดของเราไปได้
 7. นอกจากเลือกเพื่อนที่มีศักยภาพแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การให้ความรู้กับเพื่อนในการเล่นเกม ผมสังเกตเห็นหลายคนพอเขียนเรื่องตัวเองเสร็จก็ tag ต่อเพื่อน เพื่อนที่ถูก tag ก็งงๆ ว่า แล้วต้องทำยังไงต่อ บางคนไม่อยากถามก็เลยทำเฉยไม่สนใจไปเลย เพราะไม่รู้จะไปหาอ่านที่มาที่ ไปตรงไหน แต่ก็มีหลายคนพยายามเขียนแนะนำวิธีเล่นตามที่ตัวเองเข้าใจไว้ให้เพื่อน ซึ่งก็อาจจะคลาดเคลื่อน จากต้นฉบับ เลยทำให้กติกาการเล่นเริ่มผิดเพี้ยนไป เหมือนกับการบอกต่อกันปากต่อปาก คนสุดท้ายที่ได้รับ ข้อมูลย่อมแตกต่างจากคนแรกแน่นอน แต่ก็ยังมีหลายคนที่เข้าใจวิธีการประหยัดเวลา โดยการทำลิงค์ให้คนที่ถูก tag มาอ่านที่ Blog Tag – A Game for Bloggers ซึ่งถือเป็นวิธีการเล่นที่ถูก ต้อง

          ถ้าหันมามองแนวคิดของ Network Marketing และ Multi-Level Marketing ผมว่าก็ไม่ต่างอะไรจากเกมนี้ เพราะเป็นการสร้างเครือข่ายใน ลักษณะเดียวกัน สิ่งที่จะทำให้การทำตลาดแบบนี้ประสบความสำเร็จได้นั้นก็คล้ายๆ กับสิ่งที่ผมบอกเล่ามาแล้ว ซึ่ง ผมขอสรุปเป็นประเด็นไว้เผื่อใครสนใจจะได้นำไปคิดต่อนะครับ

 1. ประเด็นแรก การให้ความรู้เรื่องกฎ กติกา หรือระเบียบ ปฏิบัติต่างๆ ต้องชัดเจน และมีที่มาเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น ทุกคนที่เข้ามาในเครือข่ายจะต้องเรียนรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้จะแหล่งเดียวกัน
 2. ประเด็นที่สอง การคัดเลือกคนที่จะเข้ามาร่วมในเครือข่าย จะต้องคัดเลือกคนที่มีศักยภาพ มีความพร้อม และสามารถสร้างเครือข่ายต่อได้ ไม่เช่นนั้นก็จะเสียเวลาและ โอกาสในการสร้างเครือข่ายนั้่นๆ
 3. ประเด็นที่สาม การกระตุ้นให้คนที่เข้ามาร่วมในเครือข่าย ของเราเห็นถึงผลประโยชน์และโอกาส (ที่เป็นจริง) ที่จะได้รับในการขยายเครือข่าย
 4. ประเด็นที่สี่ ต้องไม่เสียเวลากับคนที่เข้ามาในเครือข่าย แล้วไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอ เพราะการสร้างเครือข่ายให้รวดเร็วนั้นมิอาจจะรอคนใดคนหนึ่ง ได้

          จริงๆ ผมว่าน่าจะมีอะไร อีกเยอะนะครับ แต่ถ้าทำได้ 4 ข้อดังกล่าว ก็น่าจะสำเร็จไปได้แล้วเกินครึ่ง ถ้าใครอดทนอ่านที่ผมเขียนมาได้จน ถึงบรรทัดสุดท้าย ก็จงภูมิใจตัวเองได้เลยครับว่า คุณคือคนหนึ่งที่มีศักยภาพในด้านการเรียนรู้และความอดทนสูง ซึ่งเป็นคุณสมบัติ 2 ข้อสำหรับผู้ที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต ขอให้โชคดีครับ

Free File Hosting Live Chat on MSN Messenger Send e-mail to me  Listed on BlogShares  Welcome to My Space
Advertisements
Comments
 1. aurore says:

  Je viens juste faire 1 ptit coucou et des bisous
  Bonne continuation 🙂
  Aurore…see u soon

 2. MyTRuEstORy says:

  !! สวัสดีครับคุณอา ด๋อยเเวะมาทักทายนะครับ!!
  !! อาสบายดีเป่าอ่ะคับ !!
  !! ตอนเเรกด๋อยกะจะปิดสเปซไปเเล้ว !!
  !! เเต่ตอนนี้ได้เเรงบันดาลใจใหม่ๆมา !!
  !! เลยจะหวนกลับมาหามานอีกครั้ง !!
  !! อิอิ เด่วด๋อยขอตัวไปนอนก่องนะคับ !!
  !! ง่วงมากมายเลย !!
  !! อามีอะไรใหม่ๆในสเปซเเวะมาบอกด๋อยด้วยนะคับ !!
  !! เด่วเเวะมาหาใหม่นะคับ !!
  !! goOd nigHtkrUb ++

 3. None says:

  “อ้าววว ผมก็เพิ่งจะทราบว่าอาจารย์ก็เกิดเดือนเดียวกับผม
  รู้สึกว่าคนรู้จักหลายๆ คนเกิดเดือนนี้กันแทบทั้งนั้น หรือจะ
  เป็นเพราะฟ้าลิขิตให้มาเจอกันหรือเปล่านะ”
   
  วันที่ ๒๘ ม.ค. นี้หรือเปล่าครับ?  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้คุณอาสมหมายของพวกเราทุกคนประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสัมฤทธิ์ในสิ่งที่พึงปราถนาทุกประการนะครับ
   
  ผมว่าการที่คนเราได้มีโอกาสมารู้จักกัน ถ้าชาติที่แล้วมีจริง พวกเราก็คงได้ทำกรรมร่วมกันมาไม่มากก็น้อย (ทั้งที่ดีและไม่ดี) ทำให้ชาตินี้เราถึงได้มารู้จักกันอีก  ชาตินี้เราก็มาร่วมกันทำแต่กรรมดีด้วยกันก็แล้วกันครับ
   

 4. boobooboo' says:

  อุ๊ยยย สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณอา
  วันนี้หมิวตื่นแต่เช้าได้ เก่งมั๊ยคะ .. (เพราะมีเรื่องให้ต้องตื่นแหละหมิวเอ๊ยยย )
   
  เมื่อวานเอ็มแฮงค์ไปหลายรอบเลยค่ะคุณอา
  พอsign in เข้ามาได้ ก็เป็นหน้าขาว ๆ มาเชียว ..
  ขอโทษทีนะเจ้าคะ อยู่ๆ  หมิวก็หายไปเลย …
   
  ปล. ว่าแต่หมิวก็มีความอดทนสูงเหมือนกันนะคะเนี่ย อ่านจนจบเลย
  และก็รู้สึกผิดด้วย ที่ไป tag คนที่โดน tag แล้ว แล้วก็ tag คนที่คิดว่าเค้าไม่น่าจะเล่น แหะ ๆ ๆที่สำคัญ
  ลืม url คนสุดท้ายด้วย ….  *-*
   
  ยิ้ม ๆ มีความสุขสุดสัปดาห์เจ้าค่ะคุณอา *-*
   
   
   

 5. Sasiyos says:

  สวัสดีตอนกลางวันครับคุณอา
  คุณอาพูดไม่ผิดเลยครับปัญหาเป็นอย่างที่คุณอาว่า
  สำหรับธุรกิจไม่หวังกำไรในการสร้างเครือข่ายนี้ก็สนุกไปอีกแบบนะครับ
  แต่ว่าผมรักษากฎกติกาเสมอครับเพราะผมเรียนนิติ อิอิ(ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับ)
   

 6. Sasiyos says:

  ลืมบอกคุณอาไปอย่างหนึ่งครับ
  ผมได้ย้ายรายชื่อของคุณอา ไปยังหมวดpraise
  แล้วครับเดี่ยวคุณอาจะงง ว่าชื่อคุณอาหายไปไหนอิอิ

 7. N♥n says:

  หวัดดีค่ะคุณอามาแบบมึนเล็กน้อยถึงปานกลาง 555 -*-
   
  ไม่สบายอีกแล้วค่ะเมื่อวานสลบเหมือดเพื่อนโทรหาไม่ได้รับ 76 สาย o_O
   
  เพื่อนวุ่นวายตามหากันใหญ่จนมาเรียกที่หอ -*- ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
   
  ทำเพื่อนเดือดร้อนไปทั่วเวงกำ แต่ก้อดีใจที่เพื่อนๆเป็นห่วงค่ะ ^^
   
  เรื่องปลาไหลผีพุ่งไต้เค้าคงเป็นไม่ได้หรอกค่ะ เพราะรายนั้นเป็น
   
  ปลาไหลไส้เดือน ถ้าไหลไปไม่รอดก้อดำดิน ดำน้ำไปเรื่อย 555
   
  ขำๆค่ะแต่ตอนนี้ก้อมึนๆด้วยเดี่ยวต้องไปนอนแร้ววว T_T
   
  รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะคุณอา มีความสุขมากๆคร้าบบบ ^^
   

 8. Zepurolz says:

  ========================
   
  สวัสดีครับคุณอา .. ไม่สิ รุ่นพ่อผมเลยนะเนี่ย
   
  ผมอัพสเปชแล้วล่ะ หลังจากที่ดองมานาน
   
  จำผมได้มั๊ยยยย ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่แปลกนะครับ
   
  เพราะผมไม่ได้มาเยี่ยมเยียนนาน
   
  ไหนๆ ผมอัพแล้ว ก็ไป Comment ให้ผมที่น้า ^^
   
  ขอบคุณครับ รัก&เคารพ
   

  ========================

 9. I’ll be there for u says:

  เฮ้อ…อาละสงสารหลานสาวของอาจังเลยที่
  ต้องทนฟังเสียงนี้หลายๆ รอบ 555+++January 26 4:06 AM(http://spladplakao62.spaces.live.com/)
   
  – -*
   
  สรุปเพราะไม่เพราะคับเนี้ย 5555
  ชักเสียความมั่นใจ วันนี้เอาเพลงใหม่มาลง
  แต่ไม่ใช่ผมร้องคับ เป็นเสียงคนแถว ๆ นี้ 555
  ต้องรีบเอาลงช่วงที่เจ้าตัวไม่สบายนี่ล่ะคับ จะได้บ่นได้น้อย ^^
   

 10. Angkana says:

   
  พรุ่งนี้วันที่ 28 ม.ค. …
   
  จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณอา  ด้วยความรู้สึกศัทธา และเครารพคุณอามาตลอด
   
  หลาย ๆ คนอาจะไม่ และ ให้ ความสำคัญกับวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง
   
  โดยส่วนตัว ด้วยความคิด ด้วยอะไรก็แล้วแต่
   
  หนู … ขอให้มิตรภาพที่เกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เนต
   
  และ … พรุ่งนี้เป็นวันที่มีความหมายกับคุณอาค่ะ
   
  ไม่สามารถจะอวยพรให้กับผู้อาวุโสกว่า
   
  แต่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณอานับถืออยู่
   
  จงดลบันดาลให้คุณอา มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
   
  เป็นทุกอย่างที่คุณอาต้องการอยากจะให้เป็น… นะคะ
   
  นิ๊งหน่อง(คนสวย)
   

 11. ▒ ☆★ ReEyA ★☆▒ says:

  สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่าคุณอา
  คราวที่แล้วคุณอาไปอวยพรวันเกิดให้หนู วันนี้ถึงตราหนูมาอวยพรวันเกิดให้คุณอาบ้าง
  ปุ้ยก็ขอให้คุณอามีความสุขมากๆนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะ
  เสียดายที่ปุ้ยไม่ได้อยู่เมืองไทย ไม่งั้นคงได้มีโอกาสติดสอยห้อยตามเพื่อนๆชาวสเปซไปงานวันเกิดคุณอาด้วย
  แต่ก็ฝากพี่อ้อและเพื่อนคนอื่นๆที่ได้ไปร่วมงาน ฝากอวยพรเผื่อปุ้ยด้วยละกันนะคะ
   
  มีความสุขมากๆนะคะคุณอา เป็นที่รักของทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปนะคะ
   
  สุขสันต์วันเกิดค่ะ
   
  ปุ้ย

 12. I’ll be there for u says:

  ส่งไปให้แล้วทั้ง 2 เมล์คับ 555
   
  เจ้าตัวยังไม่รู้ตัวความจริงมีอีก 2 – 3 เพลง
   
  ไว้วันหลังจะแอบเอามาลงคับ ^^
   
  คืนนี้ฝันดีนะคับพ่อปลาไหลใส่สเก็ต 555
   
  ปล.นอนมาทั้งวัน คืนนี้เลยนอนไม่หลับคับ – -*
   

 13. I’ll be there for u says:

  ปล.อีกที
  หิวข้าวจังเลยคับ
  คิดถึงหม้อหุงข้าวจัง T-T
  อยู่ไกลแบบนี้ต้องหาไรกินเอง
  น่าสงสารมั้ยคับ( ตรงไหน???) – -*
   
   

 14. None says:

  วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณอาสมหมาย ผมก็ถือโอกาสมาสวัสดีแต่เช้าตรู่ของญี่ปุ่นครับ  วันนี้จะไปทำบุญที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับ?  วันเวลาผ่านไปรวดเร็วนะครับ ผมได้รู้จักกับคุณอาสมหมายมาปีกว่าแล้ว ได้เรียนรู้แง่คิดดีๆ และมุมมองมากมายที่คุณอาสมหมายได้นำมาถ่ายทอดไว้ในสะเปส ขอบคุณครับ

 15. says:

  ปิดเสปซไปพักนึงเพราะปัญหาภายใน
  ตอนนี้กลับมาเปิดอีกครั้งแล้ว ..
  เย่ !!
   
  tag นี่ เฟิร์นไม่เคยโดนนะ
  แต่ท่าทงน่าสนุกเหมือนกัน ^^
   
  HBD คุณอาด้วยนะคะ
  อ่านคอมเม้นท์คนอื่นก็เลยรู้
  โชคดีจังที่เข้ามาตอนนี้
   
  ขออารธนาให้ส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสกลโลก
  คลบันดาลให้คุณอาและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ นะคะ
   
  ps.* กินเค้กให้อร่อยนะคะ ^^
   
   

 16. An!nA says:

  HBD,, naja kun r,,, dai kao ma wa..
  wan nee brith day..kun r..ngai na ko hai kun r mee koam suk mak mak naja…
  mee sukkapap tee kaeng raeng nor.. suksan wan koed ka..o.0

 17. i'm don't miracle says:

  little snail    สวัสดีคะ  วันนี้ กระดื๊บ ๆๆ  เข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้ม
   
   
  หอยทากเดินทางผ่านมาเรื่อย ๆ . . .. เลยหยุดแวะทักทาย  . . .

 18. chon says:

  วันนี้โดนอำอีกแล้วครับ  555
  กระปอมตกขาวอีกแล้วอิอิ
  มีความสุขนะครับคุณอา

 19. noo-naa says:

  ######################
  ######################
  ### HaPpY bIrThDay 28 JaN ###
  ######################
  ##ขอให้คุงอาสมหมายมีความสุขสดชื่น##
  ##เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกสิ่ง##
  ##มีอายุยืนเปงร่มโพธิ์ร่มไทรให้หลาน ๆ##
  ##แบบนี้ตลอดไปนะเจ้าคะ…….. สาธุ##
  ######################
  รบกวนคุงอาไปดูการ์ดที่ทำให้คุงอาในเปซ
   
  ของนู๋นานะเจ้าคะรักและเคารพคุงอาเสมอค่า
  ######################

 20. nui_ says:

  สวัสดีค่ะ  คูณอา
   
  วันนี้วันคล้ายวันเกิดคุณอาใช่ไหมค่ะ  ขอให้คุณอามีสุขภาพแข็งแรงและคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถณาน่ะค่ะ
  และขอขอบคุณความสุขบนโลกของอินเตอร์เน็ตที่ได้พาให้หลายๆๆคนมาพบกัน  และตัวนุ้ยเองที่ได้มาพบกับคุณอาด้วย
  ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาบ่อยๆๆแต่ก็คิดถึงเสมอค่ะ 
   
  รักษาสุขภาพด้วยน่ะค่ะ

 21. Guitaristster ~ Nå† says:

  สวัสดีค่ะคุณอา
   
  จำได้ว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วหลาย ๆ คนในวันนั้นมีความสุข สนุกกับเสียงเพลง อิ่มกันพุงกางเลย …. วันนี้อาจไม่มี ….
  แต่ยังไง นัทก็ยังเหมือนเดิม …. ขอให้คุณอามีความสุข ปลอดภัยจากคนไม่ดี … เป็นที่ปรึกษากับหลาน ๆ หลาย ๆ คน
   
  เคารพคุณอาค่ะ
  นัท
   

 22. **走自己的路** says:

  แวะมาบอกอาว่าจับได้5000ครับอิอิเสียดาย 1แสนแต่ก้อยังดีกว่าไม่ได้ไรครับ
   
  พรุ่งนี้ก้อทำงานแล้วก้อขอให้คุงอามีความสุขกะกานทำงานนะครับ
   
  อาชิง

 23. Devil says:

  สวัสดีค่ะ คุณอา
  ..วันนี้ได้แวะเข้ามาจึงได้ทราบว่า วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณอา
  ..หนูขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ปกป้อง คุ้มครอง มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะค่ะ
  …..มีความสุข …Happy ….Happy …ค่ะ ….^^….

 24. Yordying says:

  สวัสดีครับคุณอา ช่วงนี้ยุ่งมั่กๆ เพิ่งรู้เนี่ยแหละครับว่า Tag คืออะไร แต่วันนี้อัพเดทเรื่องงานวันเกิดของคุณพ่อไปเสียก่อนซะแล้ว
  ไว้กลับญี่ปุ่นค่อยทำการเผยความลับทั้ง 5 ให้ได้รู้แล้วกันนะครับ
  ขอบคุณคุณอาที่มาฟังเพลงนะครับ อิอิ
   

  —–
  Yord
   
  <พื้นที่โฆษณา>
   
  ฟังเพลงและดู MV ใหม่ๆ ทั้งไทย ญี่ปุ่น สากล ได้ที่สื่อในเครือ YSS\’s Medias> ดู MV เพลงไทยและญี่ปุ่นใหม่เอี่ยมได้ที่ YSS MTV> ฟังเพลงไทยใหม่เอี่ยมได้ก่อนใครที่ YSS FM> ฟังเพลงญี่ปุ่นสุดฮิตตั้งแต่ใหม่ยันเก่าได้ที่ JFM> ฟังเพลงสากลเพราะๆทั้งใหม่และเก่าได้ที่ International FM> ฟังเพลงไทยสุดฮิตเก่าๆเพราะๆได้ที่ Forever FMและสื่อวิทยุและทีวีอื่นๆอีกมากมาย…

 25. ^^ says:

  สุขสันต์วันเกิดคับคุณอาพ่อจ๋าขอให้มีความสุขมาก ๆๆ T-T มาช้าไปหน่อย
  ตอนนี้อยู่บ้านแอบที่บ้านเล่นคับ 555 หลานสาวคุณอาก็เน็ตเน่าฝากผมมาอวยพรแทน
  ขอให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจาคดรคภัยทุกประการนะคับ
   
  ปล.เรื่องเพลงตอนแรกกะส่งให้มากกว่า 1 เพลงแต่เห็นเขาบอกว่าอยากร้องให้เป็นของขวัญวันเกิด
  แล้วจะส่งไปให้ใหม่นะคับ รอเจ้าตัวเน็ตดีก่อน 555+ อรุณสวัสดิ์ด้วยคับ – -*
   

 26. RATTAWAT says:

  28 HBD คุณอา น่ะครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรงน่ะครับ 
  คุณอาอย่าลืมไปตรวจสุขภาพน่ะครับ 
  อย่างที่คุณอาว่าล่ะครับ Blog tag มันก็สอนไรหลายๆอย่างได้เหมือนกัน
   
  ทำไงให้เนตเวริกหรือองค์กรเราอยู่รอด
  แต่อย่างที่คุณอาว่าก็อยู่ที่ Network ที่เราเลือกเหมือนกันว่าAlert แค่ไหน
  แต่ทีผมนึกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลา ในชีวิตจริงคนเราต้องแข่งกับเวลา
  ถ้าเราเสียเวลามาก ผลกระทบที่ตามมาก็จะมาก
  คล้ายๆกับการที่เราเลือกทีมมาทำงานกับเราใช่ไหมครับ
  ถ้าทีมดีอะไรๆในองค์เราก็จะ smooth ขึ้นคิดแล้วก็ปวดหัวจริงอิอิ
   
  ไว้จะแวะมาหาคุณอาใหม่น่ะครับ ขอบคุณสำหรับขอคิดดีดี
  ไว้ผมจะแอดคุณอาน่ะครับ ผมชอบคุยเรื่องแบบนี้เหมือนกัน
  เพราะอาจจะเป็นเพราะอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจหลายๆอย่าง
  กับเส้นทางชีวิตตัวเองมั้งครับ..
   
   
   

 27. Krit says:

  ดีงับ!!ไม่ได้แวะมานานเลยอ่ะ
  ทั้งๆที่เพิ่งจะอัพไป แต่ก็ต้องมา
  อัพอีกแล้วงับ โดน TaG มา
  อัพ TaG แล้วนะงับ แล้วจะแวะมาใหม่ฮับ TakE cArE.

 28. Krit says:

  อ่อ!!ลืม HBD งับ
  สุขภาพแข็งแรง มีฟามสุขมากๆนะงับ GooD Luck.

 29. Q says:

  ดีค่ะคุณอา
   
  คุณอาแอบเข้ามาหลังบ้านนู๋ได้ไงอ่า …. โต๊ะกะใจหมดเลยอ่ะ อิอิ แต่ก็ดีนะคะ จะได้ทราบชัดแจ้งไปเลยว่านู๋ไม่ได้โดนผีสเปซหลอกเอา 555+
   
  แหม … เห็นรูปแล้วเสียดายจัง อยากไปแจมด้วยอ่ะ T^T ถ้าโอกาสหน้ามีคุณอาอย่าลืมบอกนู๋ด้วยนะคะ จะเคลียร์งาน เคลียร์ทุกอย่าง อิอิ อยากไปเกะๆๆ (กะๆๆ) ค่ะ อิอิ
   
  รักษาสุขภาพนะคะคุณอา ขอให้คุณอามีความสุขตลอดไป (Happy Belated Birthday ด้วยค่ะ)

 30. **走自己的路** says:

  ว้าอดไปวันเกิดคุงอาเหงมีแต่สาวๆอิอิแหมอาวันแก่เฮ้ยวันเกิดทั้งที
   
  ไม่บอกกานบ้างเลยนะสงสัยกัวอาชิงไปกินอิอิถ้าไปคงไปมองสาวๆครับ
   
  แค่เหงในรูปก้ออิ่มแล้วครับ5555+นายต้นเนี่ยทำบุญมาดีแหะมีส่วนทุกงานออิอิยังไงก้อขอแสดงความยินดีกะคุงอาด้วยนะครับที่ครบ48ปีเต็ม555+
   
  แซวๆครับก้อขอให้อาสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับ
   
  อาชิง

 31. mm says:

  hi, it is me , Chinese girl mm, i have seen your words in my space, thank you very much for remembering me .
  i\’m bussy , very little time to spend on msn space, what\’s  it\’s not very attracted for me .
  as you know, i shifted to a all new job, new work , new boss, new co-workers. really, it was fresh & intrested,
  but also there are many problems. anyway, it is getting better.
  and Chinese new year (2007-02-18) which is the most important festival is comming soon.
  i stay in Shanghai, but my hometown is far from here(China is so big ), i\’ll go back home for new year holiday , about 10 day, so very  very excited…
  buy the way, you write so much Thai, i can\’t read……… 

 32. babe says:

  เพิ่งรู้นะค่ะว่าเมื่อวานวันเกิดคุณอา
   
  เเสดงว่าเมื่อวานต้องเป็นวันดีๆ เเน่ๆ เลยค่ะ
   
  เมื่อวานปอล์ก้อไปสอบมาค่ะ
   
  มันเป็นวันดีๆ ใช่ไหม๊ค่ะ
   
  เเสดงว่าปอล์ต้องสอบผ่านคะเเนนดีเเหง่ๆ เลยค่ะ
   
  พูดซะยาวเลยนะเนี่ย 
   
  ยังไงก้อขอให้สุขภาพเเข็งเเรงนะค่ะ
   
  ขอให้เป็นคุณอาที่ใจดีของหลานๆ  ในซาเปซอย่างนี้
   
  ไปนานๆๆ     บายนะค่ะ
   
  เอ้อ…ขอบคุณสำหรับคอมเม้นนะค่ะ

 33. I’ll be there for u says:

  มาแล้วคับคุณอาพ่อจ๋า
  ตามเสียงเรียกร้องคราวนี้เพลงไทยบ้าง
  เพลงแรกเลยคับที่ผมจับเค้ามาอัด 555+
  ก็เลือกๆดูไม่รู้จะเอาเพลงไรดี ก็เลยเอาเพลงแรกที่อัดนี่ล่ะ
  ผมชอบนะเพลงนี้ ยังไงคุณอาลองไปฟังดูนะคับ
  ส่วนเพลงของขวัญวันเกิดคุณอาเห็นว่าตอนนี้เลือกใหญ่เลยคับ – -*
  อดใจรอสักนิด เพราะเค้าก็ไม่ได้ร้องเพลงนานแล้ว ที่สำคัญเพิงหายเจ็บคอ
  แล้วจะรีบส่งไปให้ด่วนจี๋เลยคับผม ^^
   

 34. An!nA says:

  deaw koam tem jai ka kun r…
  tung kun r ja kae pai 1 pee..
  tae kun r ko yang kaeng raeng yu nee ja..kiiii
  jing jing law bolg tag.. ja up tang nan law..
  tae server man nao.. tam ngai ko up mai dai..
  meu wan nee ko keub ja up mai dai meun kan..
  paew…

 35. None says:

  เข้ามาร่วมชมภาพบรรยากาศงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดครับ  รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

 36. NooPoy says:

  สวัสดีคะคุงอา  เมื่อคืนกลับถึงบ้าน 23.05 คะ
  แวะมาแปะอวยพรวันเกิดคะ
   
  HBD แด่คุณอาสมหมาย
  28มกรามาบรรจบ
  ขอน้อมนบกราบไหว้พระไตรศรี
  ขอให้คุณอามีทรัพย์นับทวี
  ขอชีวีจงรุ่งเรืองแข็งแรงเอย
   
   

 37. Rainy says:

  อีกแง่นึง
  blog tag เหมือนไวรัสเหมือนกันนะคะคุณอา
  ตอนนี้ระบาดทั่วเสปซ
   
  ^ ^

 38. ^^ says:

  โธ่ T-T คุณอาพ่อจ๋าคับ
  ใครจะอัดใครกันแน่ก็รู้ๆกันอยู่
  หลานสาวคุณอาดุแมว ๆ – -*
  ผมไม่อยากลองของหรอกคับ
  (เพราะโดนบ่อยแล้ว 5555+ )
   
   
   
  รักษาสุขภาพด้วยนะคับ คืนนี้ฝันดีคับผม
   

 39. ^^ says:

  ปล.ท่าทางวันเกิดจะสนุกนะคับ
  พี่สาวผมน่ารักจัง 555+
   

 40. T says:

  Happy belated Birthday Sammi, your friend Tim

 41. An!nA says:

  hen roob law.. nah siay day.. tee mai mee o kad dai p deaw..
  aoekkkkk.. sa ngan.. kun r tong happy mak mak leay.. do roob tae la bai.. law soy naja..
  ^^..

 42. An!nA says:

  kahmmmmmmmm.. 555 nong ton..
  jakkkkkkkk.. sung say ja rak moon bai nee mak. nor kun r..
  555. kun r mai yok hai leay la ja..55555.

 43. T h e K i K says:

  WOWWWWWWWWWWWWWWWW
   
  ไม่ได้ออนไลน์สามวันเอง
   
  อู้หู
   
  คุณอาคะ สุขสันต์วันเกิดนะคะ
  ขอให้คุณอาสุขภาพแข็งแรง
  การงานของคุณอาเจริญรุ่งเรือง
  คนในครอบครัวมีความสุขทุกคนนะคะ
   
  ด้วยความรักและเคารพคุณอาเสมอค่ะ
   

 44. **走自己的路** says:

  หวัดดีครับคุงอาแหมหนุ่มเสื้อแดงนึกว่า
   
  สุดหล่อที่ใหนอิอิที่แท้กระปอมสุดหล่อนั้นเอง
   
  2-3วันนี้หนาวมากเลยครับอาหุๆหนาวๆไปกินข้าวก่อนดีกว่า
   
  เที่ยงแล้วครับอู้ซะได้เวลากินข้าวเลยอิอิ
   
   

 45. Yordying says:

  สวัสดีครับคุณอา ขอบคุณสำหรับคำอวยพรให้คุณพ่อนะครับ
  คุณอาชมเกินไปแล้วแหละครับ ความจริงยอดไม่ได้อัจฉริยะอะไรเลย ที่ทำออกมาเพราะว่าความตั้งใจจริงแหละครับ คิดว่าเวลาคนเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่าง แล้วพยายามอย่างจริงจัง คงจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จดั่งที่หวังไว้แน่นอนครับ
  ขอให้คุณอาและครอบครัวมีความสุขมากๆเช่นกันนะครับ 🙂
   

  —–
  Yord
   
  <พื้นที่โฆษณา>
   
  ฟังเพลงและดู MV ใหม่ๆ ทั้งไทย ญี่ปุ่น สากล ได้ที่สื่อในเครือ YSS\’s Medias> ดู MV เพลงไทยและญี่ปุ่นใหม่เอี่ยมได้ที่ YSS MTV> ฟังเพลงไทยใหม่เอี่ยมได้ก่อนใครที่ YSS FM> ฟังเพลงญี่ปุ่นสุดฮิตตั้งแต่ใหม่ยันเก่าได้ที่ JFM> ฟังเพลงสากลเพราะๆทั้งใหม่และเก่าได้ที่ International FM> ฟังเพลงไทยสุดฮิตเก่าๆเพราะๆได้ที่ Forever FMและสื่อวิทยุและทีวีอื่นๆอีกมากมาย…

 46. Q says:

  ดีค่ะคุณอา
   
  เพลงเพราะมากๆ คุณอาไปหามาจากไหนคะเนี่ยะ ดูรูปครอบครัวคุณอาแล้วมีความสุขจังเลยค่ะ
   
  นู๋ทำหลายๆ อย่าง อาจจะไม่ได้เรื่องซักกะอย่างก็ได้ค่ะ เพิ่งจะเริ่ม ไม่ได้หวังที่จะรวยหรอกค่ะ เพราะนู๋ไม่ใช่คนขยัน เพียงแค่อยากจะหารายได้เสริม นู๋อยากเป็ฯที่พึ่งของที่บ้าน ของแม่ ของพี่ๆ น้องๆ น่ะค่ะ บางทีก็มีความดันทุรังสูง แต่พอทำจริงๆ ไม่ได้เรื่องซะงั้น …. นู๋นี่เป็ฯคนที่แย่จริงๆ ใช่มั๊ยคะ อยากเก่งเหมือนคุณอาจัง T^T
   
  สาธุๆๆๆๆ ถ้ารวยมีเงินเยอะแยะแบบที่อาบอกก็คงจะดี สาธุๆๆๆๆๆๆ เพี๊ยง!! อิอิ

 47. Q says:

  อ้อ … ลืมบอกคุณอาและเพื่อนๆ ไปค่ะ อิอิ
   
  วันเกิดคุณอา ถึงแม้ว่านู๋จะไม่ได้ไปร่วมฉลองที่บ้านคุณอา นู๋ก็ไปทำบุญกับแม่ ไปทำงานที่วัด เอาบุญมาฝากคุณอากับเพื่อนๆ เยอะแยะเลยค่า
   
  รับไปให้ทั่วๆ กันนะคะ อิอิ สาธุๆๆๆๆ
   
  แต่งานหน้า ถ้ามีนู๋จะไม่พลาด 555+ คุณอาอย่าลืมบอกนู๋นะ อิอิ

 48. Sasiyos says:

  สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับอา
  ก้องเพิ่งรู้ อิอิ  ดูจากในรูปท่าทางอามีความสุขมากกกกกได้อยู่กับฉาวๆ อิอิ
  ขอให้คุณอามีความสุขมากมากครับ 

 49. JOY says:

  สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะคุณอา
   
  ขอให้คุณอามีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
   
  เงินทองไหลมาเทมาค่า
   
  อยู่คู่สเปซไปนานๆนะคะ
   
   
   
  ดูแลสุขภาพด้วยค่า
   
   
  บับบายค่า
   
   

 50. หญิงปู says:

  Happy Brithday ค๊าบคุณอา เด๋วมาเม้นหม่ายยย ตอนนี้เด๋วโดนจารย์ด่า คิคิ

 51. N♥n says:

  คุณอามาแว้วววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
   
  มาช้าแง้ๆๆๆ สุขสันต์วันเกิดย้อนหลัง หลานสาวคุณอาหวัดกิน ไข้จับ เจ็บคอ ตัวร้อน -*-
   
  555 พอก่อน เห็นรูปงานฉลองวันเกิดแล้วค่ะ ท่าทางสนุกกันจัง ขอให้คุณอามีความสุขมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
   
  เป็นหนุ่ม 3000 ปี อิอิ สุขภาพแข็งแรงมากๆนะค่ะ ส่วนของขวัญวันเกิดใกล้เสร็จแล้วววว
   
  จะให้แมวเหมียวส่งไปให้ อาจจะไม่ค่อยถูกใจเพราะเป็น ๆ หวัดค่ะ T_T แต่ก้อจะพยายามเต็มที่
   
  ระยะนี้ไม่ค่อยว่างมีแต่งานๆๆๆ เหนื่อยจังเลยค่ะฮิอๆๆๆๆ มาอ้อนซะงั้น -*- 555 คุณอาก้อรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ
   
  ปล.คิดถึงมากมายคร้าบบบบบ แต่ตอนนี้เริ่มมึนตึ๊บๆแล้วววววว ไว้มาใหม่ค่ะ -*-5555
   

 52. Q says:

  โห … บุญหล่นทับดังพลั๊กเลยเหรอคะอา …. ดีนะที่เป็นบุญ ถ้าเป็นนู๋หล่นทับท่าทางอาหลังหักแหง๋ๆๆ 555+ขอบคุณค่ะที่ชม อิอิ ปลื้มจัง นู๋ก็ทำมั่วๆ ไปงั้นแหละค่ะ ยกยอดความดีให้คุณก้องแล้วกันค่ะที่ช่วยแนะสิ่งที่ดีๆ ให้นู๋ อิอิ ว่าแต่ทำไงนู๋ถึงจะให้ชื่อรูปโชว์เหมือนของคุณอาอ่ะคะ นู๋ทำม๊ะได้ T^T … Low Tech ก็งี้แหละเน๊อะ ทำไรไม่ค่อยเป็นเลย

 53. ฟ้าใสรักติ๋ว says:

  หวัดดีค่ะคุณพีที่คิดถึง มาก ๆๆ ถือโอกาศ อวพพรวันเกิดย้อนหลังนะคะ
  Wishing you lots of luck and good future for your birthday
  and forever Hope the sun continues to shine in your day
  and night Happy Birthday! แอบอิจฉา ล่ะ เหงรูปแล้วน่าสนุกจังเสียดายไม่ได้มา ฟ้าขอให้คุณพี่สุขภาพ
  แข็งแรง มัความสุขมาก ๆ สุขสันต์วันเกิดนะคะครอบรอบ ( 20 ) พอดี แวะ
  มาเยี่ยมหลังจากที่หายไปนาน คิดถึงเสมอ ไม่ค่อยว่างไม่ว่ากันนะคะ ไว้เจอกัน
  ที่กรุงเทพฯ เร็วๆ นี้ ค่ะ 
  อยากเป็นเตียงให้เธอนอน อยากเป็นหมอนให้เธอหนุน อยากเป็นผ้าห่มให้เธออุ่น
  แต่ก็เป็นไม่ได้สักที ก็เป็นเพียงคนธรรมดา ไม่ได้เป็นแม่มด เทวดา หรือหมอผี ก็คงทำ
  ได้เพียงอวยพรให้คุณพี่หลับฝันดี แล้วพรุ่งนี้ฟ้าจะลองแปลงกายดูอีกที
  เผื่อวันดีคืนดีอาจจะมีสักทีที่ฉันได้สมใจ อิอิอิอิ บาย ๆๆๆ
   

   
   
   
   

 54. aurore says:

  excuzme for the french language I\’ve forgotten this detail :-)…
  So I\’m just visiting your space for take news, since christmas…
  Thanks for your link and see u later
  Kiss from France…Aurore

 55. กานต์พิชชา says:

   
   ° หวาดดีค่ะคุนอ่า กานต์ม่าได้มาซะนานเยย
   
   ° แหะๆ พอดีมะได้เข้าสเปซเรยอ่าค่ะ
   
   ° แต่ว่า โดน Tag เรยเข้ามาอัพสเปซซะเรย
   
   ° ก้อเรยเข้ามาเยี่ยมเยียนคุนอาด้วยค่ะ
   
   ° คืนเน้กานต์ปายก่องน้าค่ะ ไว้ถ้าเข้าสเปซ
   
   ° เมื่อไหร่จาแวะมาเยี่ยมอีกค่ะ บับบายค่ะ
   

 56. ^^ says:

  ได้มาแล้วคับของขวัยวันเกิดคุณอาพ่อจ๋า
  ผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ให้ฟังเอง 555
  เพลงนี้หลานสาวคุณอาบอกว่าเคยร้องให้คุณพ่อฟังตอนวันพ่อคับ
  จะเป็นเพลงอะไรและเสียงเป็นเช่นไร โปรดติดตามคับผม
  ส่งไปทันที ( เอ่อ รอโหลดแป้บนึงคับ – -* คอมช้าแมวๆ 555 )
  มีความสุขคับพ่อจ๋า

 57. An!nA says:

  ko nan se ka kun r..
  hooo meun dao roum.. deun leay..555
  soy soy tang nan.. na yang tah ray leay..
  aeookkkkkkk.. ta na pai kong took tang tae rrob raek naja..
  mai wai.. mee tae kon soy soy.. sexy..kiii..
  pee ningnong ko soy.. keddddddddddddd…
  yak hen tuw jing.. tae pee or.. soy yu law..55555..
  do kee kang kee kang ko soy.. kiiii..
  … mae na mai chob naja.. na ko mai koy sai lok.. ja sai pen bang kang..po
  na ka mai soy… 5555.. koam rab taek sa ngan.. yam ka.. kah mai soy…555

 58. Nun says:

  คุณอาค่ะ
   
  แวะๆๆไปสเปซนี้หน่อยค่ะ สงสัยจะได้เพลงแล้ววว
   
  แต่อัพช้าสเปซเป็นไรไม่รู้โหลดยากมากเลยค่ะ T_T
   
  ชอบๆๆๆของขวัญวันเกิดรึป่าวค่ะ ยังไงก้อมีความสุขมากๆๆๆๆนะคร้าบบบ
   
  ปล.เป็นศิราณีหรอค่ะ ได้ค่ะ แต่ขอให้ปี 4 นู๋รอดไปได้ด้วยดีก่อน -*-แง้ววว
   

 59. genwan says:

  ยออนุยาติ สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคับปีนี้ก็ขอให้คุณอา มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน อายุยืนนาน ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จทุกประการขอให้ปีนี้คุณอามีความสุขมากๆนะครับ และ เป็นที่รักของทุกๆคน รวมทั้งชาวเสปซด้วยครับ(อิอิ)สวัสดีครับ

 60. บีเตยงาม says:

  มาแว้วววว มาแว้ววววว !!!!! คุนอาสมหมาย
   
  มาช้าไปแต่ก้อก่าไม่มา ฮ่าๆๆๆ จะมาสุขสันต์วันเกิดคุนอาไง
   
  ก้อขอหั้ยอยู่กะครอบครัวไปนานๆๆ สุขภาพแข็งแรงนะคร๊าบ
   
  รวยวันรวยคืน แบบว่ารวยจนไม่มีที่เก็บตังไปเลย
   
  แระอยู่กะ หลานๆๆในเปสไปนานๆๆๆเลยนะคร๊าบ ฮ่าๆๆ
   
  บีก้อมาอวยพร ย้อนหลังไปหน่อย  ขอโทดด้วยนะคร๊าบ
   
  เพราะไม่รู้ว่าเปงวันเกิดคุนอา จนเข้าไปดูในเปสของเจ๊จัยอ่ะคร๊าบ
   
  ไปก่อนนะคร๊าบ นี่ก้อดึกมากแล้ว  ตี 2

 61. ๐๐.mOmAe.๐๐ says:

   
   
  สวัสดีตอนเช้าคะ
   
  แวะมาทักทายคะ
   
  เมขอเรียกคุณอาหมือนเพื่อนๆ พี่ๆได้มั้ยคะ
   
  ว่างๆก้อแวะเยี่ยมเยียนสเปซเมบ้างนะคะ
   
  TaG ได้อะไรหลายๆ อย่างจิงๆคะ
   
   
   
   

 62. <> says:

  สวัสดีครับคุณอา
   
  ผมรู้สึกแฮปปี้มากครับกับงานวันนั้น คุณอากับน้องๆ ทุกคน น่ารักมากครับ ผมเคยคิดว่า ทำสเปซนี้มันดีอย่างไร ก็เพราะมาประจักษ์ชัดเจนแล้วครับ ว่าทำให้สังคมเรากว้างขึ้น ได้มีโอกาสรู้จักกับคนอื่นเพิ่มขึ้นอีก ผมคิดว่าผมโชคดีนะครับที่ได้มาเจอกับทีมของคุณอา คุณอากับคุณอาผู้หญิงให้ความรู้ผมมากมายเลยครับ ขอบพระคุณมากครับ
  .. ส่วนเรื่องน้องใจ อิอิ  ผมก็ไม่ปล่อยเธอเช่นกันครับ ฮ่าๆๆ  ผมเอารูปที่ถ่ายวันนั้นมาลงในสเปซแล้วนะครับ แต่น่าเสียดายที่ภาพมันไม่ชัด ไม่ทราบว่ามีอะไรผิดพลาดที่กล้องน่ะครับ ภาพที่ถ่ายกลางแจ้งชัดทุกภาพ แต่ถ่ายในบ้านไม่ค่อยชัดเลยครับ สงสัยคุณอาจะเล่นของอย่างคุณนิ๊งหน่องคนสวยว่า จริงๆ ฮ่าๆๆๆ
   
  เล็กครับ

 63. Q says:

  ดีค่ะคุณอา
   
  เด๊วนู๋จะลองเปลี่ยนดูนะคะ แต่รูปทุกรูปนู๋ก็ rename แล้วนะคะเนี่ยะ ถ้าแบบที่นู๋เลือกต้องเอาเม้าไปจิ้มที่รูปอ่ะค่ะ มันถึงจะขึ้น file name
   
  คุณอาไปหาเพลงจากไหนอ่ะ นู่หาไม่เห็นได้เพลงเพราะๆ อย่างคุณอาเลย T^T

 64. Krit says:

  ดีงับ!!แวะมาทักทายฮับ พอดีเพิ่งตื่นคับ See ya!!

 65. G. zama says:

   
  ดีคะคุณพี่…คงจะไม่น้อยใจนะคะ 666666 มาช้าไปหน่อย แต่ก็ไม่ได้ช้าส่งข้อมความมาให้ก่อน อิอิ
  ต้องขอโทษด้วยนคะ  เพราะช่วงนี้มะได้เปิดสเปซเข้ามาเลย ก็อย่างที่บอกมันค้างไปหมด แต่คนป่าว
  ค้างนะคะ 66666666 ยังเหมือเดิม  เห็นภาพแล้วดีใจด้วยจริงๆคะ ทุกคนพร้อมหน้ากันและ ครอบครัว
  ตื่นเต้นด้วยที่เห็นน้องชายไปในงานฉลองของคุณพี่ … แล้วภาพ 29 – 30 นะคะ เหลืออยู่ชิ้นหนึ่งเก็บ
  ใว้รอใครเหรอคะ อืมมม  เ็ห็นแล้วปลื้ม  พูดมะออกเลยอิอิ รีบตื่นเข้ามาดูนะคะ กว่าจะได้ครบหมด
  เดี๋ยวคืนนี้ถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกจะออนมาคุยด้วยนะคะ ตอนนี้ต้องของีบต่อคะ แสบตามากคะ
  แอ๋วก็ขอให้คุณพี่ ..โชคดีและมีความสุขตลอดไปด้วยนะคะ
   

 66. บีเตยงาม says:

  มาทักทายคุนอาสมหมายคร๊าบ หลังจากที่อวยพรวันเกิดกันไป
   
  พอดีว่านอนน้อยอ่ะคร๊าบเล่นแต่เกม ฮ่าๆๆๆๆๆ 
   
  เด๋วจะมาหาคุนอาใหม่นะคร๊าบ บีไปเล่นเกมก่อน
   
  ไว้เด๋วบีอพเรื่องตลกแล้วจะพมาบอกหั้ยคุนอาไปอ่านนะคร๊าบ
   
   

 67. Happylife says:

  คุงอาขา นู๋ดูคำบรรยายใต้ภาพคุงอาแล้วนู๋ก็ข๊ำขำค่ะ  หัวเราะเอิ๊กส์ๆ เลย โดยเฉพาะรูปนั่งเทียนคนเดียวอ่ะค่า 555555
  ไม่รู้พี่เล้กเห็นยัง คงจาขำกลิ้งเลย
   
  ว่าแต่.. คุงอาขา  เห็นเค้กแล้วนู๋ก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่า  .. นู๋ได้กินเค้กแค่คำเดียวเองง่า
  คุงอาดูเองละกัน ว่าใครกินของนู๋หมด  ไม่เรียกเลย  อะไรกันเนี๊ยะ  ไปด้วยกันแท้ๆ
   

 68. JohNz says:

  หวัดดีคับ คุณอา สมหมาย
  ขอ สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังน่าคุณอ่า
  ไม่ว่า จอห์น ช่ายมะที่อวยพรให้คุณอาช้าไปอ่า
  ขอให้คุณ อา สุขภาพแข็งแรงหล่อวันหล่อคืนนะคุณอาและ
   อัพspacesให้พวกเราอ่านๆบ่อยๆ นะค๊าบๆ มีฟามสุขมากๆๆน่าคับ
   

 69. ЂЭДЏ says:

  คุนอาจ๋า อิอิ (พูดซะหวานเชียว เด๋วคุนอาขนลุก555+)แฮปปี้ เบิร์ทเดย์ บีเลท ขอรับมาช้าไปหน่อย (ไม่หน่อยล่ะมั่งเนี่ย – -*)แต่ก้อมาด้วยความจิงจายยยยมีความสุขมากๆนะขอรับ งุงิ

 70. ЂЭДЏ says:

  โห กดเม้นทีเดว ขึ้นทีเปนตับ ไต ไส้ พุง ปอด ม้าม เลย -*-คุนอา นู๋จาบอกคุนอาว่าในที่สุด จนแล้วจนรอด นู๋ นู๋ นู๋…นู๋ก้อโดน tag เข้าจนด๊ายยยย – -*

 71. lovename says:

  หวัดคะค่ะลุงสมหมาย น้ำเปิดร้าเนต ที่ภุเกต คะ แต่ร้านของน้ำจะเปงร้านเกม เปนหลัก ส่วนมากมีแต่เด้กๆ
  ส่วนเรื่องเนตก้อจริงอย่างที่ลุงบอกอะคะ น้ำใช้ 2 สายของ TT&T และ Cat หลุดบ่อยมาก ทุกวันเลย
  ก้อว่าได้ น้ำใช้ความรว 2 เมก แต่ความเรว เหมือนจะมาได้ เตมที่ บางวันทำลุกค้า เซงไปเลยอะคะ
  น้ำเองก้อ เซงตามกัน แต่ก้อ ต้องทำอะคะ ลงทุนไปแล้ว มันคืองาน ที่ต้องรับผิดชอบ
  เหนื่อยมากๆ คะ กว่าจะได้แต่ละบาท เหงคุณค่าของเงิน
  ปล. น้ำ จบจากราชภัฎเพชรบุรี คะ แต่เหงน้อง ๆ เรียนที่ มอ. น้ำอยากไปเรียนบ้างอะ อิอิ
  ไปก่อนนะคะ ไว้มาคุยด้วยอีกคะ
  บาย

 72. An!nA says:

  keddddddddddddd.. kun r ka..
  meu kee pai soaces nong saw nun ma..
  jakkk music po mak mak leay..
  fang law.. hay neuy leay na.. aeokkkk..

 73. ^^ says:

  หวัดดียามดึกคับพ่อจ๋า
  เปนไงคับหลานสาว แมวลาวขอการันตรี – -* 555
  คงจะเปนของขวัญที่ถูกใจมากเลยนะคับ
  ไม่เห็นร้องให้ผมบ้างเลย T-T แอบน้อยใจ-ใจน้อย
  ไว้ให้คุณอามาร้องให้ฟังแทนก็แล้วกันคับ 555
  วันนี้ผมต้องไปนอนแล้วคับเปนเด็กดีไม่นอนดึก มีสอบ 8 โมงคับ – -*
  รักษาสุขภาพด้วย คืนนี้ฝันดีคับผม
   
   
   

 74. says:

  ยังไม่มีเวลาไป tag ครายเรยอ่ะ
   
  ช้าไปหรือป่าวเนี่ยะ แงๆ อยากเล่นๆ
   
  แต่ก็ง่วงแร้ว กลับบ้านมาก็อยากนอน
   
  กลับดึกทุกวันเรย
   

 75. บีเตยงาม says:

  แหะๆๆๆ มาปลุกคุนอาคร๊าบ ตี 2 ก่าๆๆๆๆ
   
  ไม่หลับไม่นอนตามเคยคร๊าบ ฮ่าๆๆๆ
   
  พอดีเหนคุนอาไปทักว่าเอาแต่เล่นเกมไม่อัพเปส
   
  บีก้อเลยอัพซะเลยคร๊าบ คุนอาไปอ่านด้วยนะคร๊าบ
   
  จะคลายเครียด รึว่าจะพาเครียดบีก้อไม่รู้คร๊าบ อิอิ
   
  เอ่อคือว่าบีเล่นเกม โยวกังอ่ะคร๊าบ
   
  ขอตัวไปเล่นต่อเลยล่ะกานนะคร๊าบ

 76. ЂЭДЏ says:

  คุนอาขอร๊าบนู๋ไปปั่นเม้นท์มาหลายสเปซแล้วเน็ตมันเน่า มันก้อเลยเปนเยี่ยงนี้แหละขอรับ – -*แต่ว่า tag นี่กระจายไปอย่างรวดเร็วมากเลยขอรับคุนอา

 77. **走自己的路** says:

  หวัดดีครับอาวันดีวันใหม่เดือนใหม่ครับแต่แฟนคนเก่า5555++
   
  ก้อขอให้อามีความสุขกะวันใหม่เดือนใหม่ครับและในทุกๆวันครับ
   
   

 78. ๑۩۞•--Head says:

  สุ ข สั น ต์ วั น เ กิ ด น ะ ค ะ  สุขภาพแข็งแรง อายุยืน มีความสุขทั้งครอบครัวคะ

 79. Sasiyos says:

  สวัสดีตอนเย็นครับ วันนี้ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมผมเข้าสเปซตัวเองช้ามาก หน้าจอในส่วนMsn ช้าผิดปกติ แถม เข้าออนเอ็มไม่ได้เลยครับ
  แต่สเปซเข้าได้ บรึ๋ย ก็มาทักทายคุณอา ครับ อิอิ 

 80. RATTAWAT says:

  แวะมาเยี่ยมคุณอาให้เสด็จไปเป็นเกรียรติ์
  อวยพรวันเกิดผมหน่อยครับหุหุ
  ผมเห็นรูปงานวันเกิดคุณอาแล้ว มีความสุขดีน่ะครับอิอิ

 81. Rainy says:

  วันนี้ส่งงานย่อยลูกค้าค่ะคุณอา
  ปั่นแทบตาย
   
  เลื่อนไม่มาเอาซะงั้น
  โธ่!!!!!!

 82. An!nA says:

  chai law ja kun r.. nong saw na sing a song dai jai jing jing.. po mak mak..
  kun r ja.. mee kao dd ma bok.. ton nee dai roob numnoy.. nahsai.. ma 1 tuw.. aeyy..
  55555555555.. mai chai.. 1 kon naja.. kaja ma tam bernner mai.. ku kab kun r
  koy do se wa.. kai ja lo law ko nahrak koaw kai.. kiiii
  tae na wa.. kun r tong nae noon ja.. tong do dd koaw..5555..
  po.lo.. tae ror kon ton nee wara yang mai lung tuw.. huuuuu..

 83. oostto says:

  happy valentine คับ

 84. diva says:

  ดีคร่าคุงอา
  โทดทีนะคระที่มาช้า พอดีคราวก่อนเข้ามาแล้วแระ
  แต่มะมีอารมรเม้น ซะงั้น ช่วงนี้นู๋มะค่อยสบายอะคระ
  แต่ก็ดีขึ้นมาบ้างแล้วแต่จิตใจยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เพราะ
  ยังเส้าๆอยู่พอดีหมาตัวโปรดของนู๋ตายอะคระมันโดนหมารุมกัด
  น่าสงสารมันมากๆมันเป็นหมาไม่สู้ด้วยอะคระเหอๆ
  นู๋ทานไรไม่ลงมาหลายวันแระเหอๆ พยายามจะกลับมาสดใส
  เหมือนเดิมแต่คงต้องใช้เวลา …….

 85. N♥n says:

  คุณอาค่ะมาแว้วววววววววววววววววววววววว
   
  ดืใจๆๆๆยิ้มจนหน้าจะกลมขึ้นเรื่อยๆแล้ว -*- 5555
   
  ดีใจที่ชอบเพลงที่นู๋ร้องค่ะ แบบว่าแทบขาดใจเหมือนกันเพราะเสียงสูง(มากกกกกกกกก)
   
  ฟังแล้วคงไม่ฝันร้ายนะค่ะ -*- ต่อไปกะเปลี่ยนแนวร้องเพลงลุกทุ่งบ้างไม่รู้จะรอดรึป่าว 555
   
  รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ คิดถึงมากมายคร้าบบบบบบบบบบ ^^
   

 86. yuizaa says:

  แหะๆ Happy Birth Day ย้อนหลังนะครับคุณอา ^^
  มีความสุข สุขภาพดีนะค้าบบบบบ
   
  ปล. เห็นรูปเค้กแล้วน่าทานจัง อิอิ

 87. i'm don't miracle says:

  little snail 
   
  หอยทากเข้ามาขอบคุง  . . .  ที่แวะเข้าไปเยี่ยมคะ
   
  ปล, ทำมัยต้องกระดื๊บ ๆ . . .ๆ. . .เพราะว่า หอยทากมันวิ่งไม่ได้ อิ๊ ๆๆๆๆๆ
   
   
   
  ~★★  ★★~ ★ ∴ ★   ∴°★       ★     °★          ∴°★★° ° i   Mizzzzzz   yOuuuuuu★°★ ★\’ ‧ °∴°°☆ ☆ ★ °∴° ∴°★ ☆ ★ °∴°°☆°∴★ °☆∴聖°∴ ☆  ★ °∴°°☆★∴°∴ °誕°∴ °☆  ★°∴★☆∴°∴ 快°∴ °☆   ★ ☆∴ 樂°∴°☆   ﹨ ☆  ☆    ﹨  ☆    ﹨ /     ﹨/     ▏     \\●      ■\\      /\\

 88. Q says:

  ดีค่ะคุณอา
   
  โห …. นู๋คงทำไม่ได้หรอกมั้งคะ แบบว่า .. Low tech อย่างที่ทราบกัน ไม่เคยไปฝากเพลง file ใน webhost ซักที ทำไม่เป็ฯ T^T อีกอย่างถ้าจะขอเพลงคุณอาก็ไม่ได้อีกนั่นแหละ เพราะนู๋เป้นประเภทฟังเพลงแล้วถึงจะรู้จักว่าเพลงนี้เคยฟัง มันเพราะดี ชอบอะไรประมาณนั้น จะให้ไปขอเพลงคุณอาคงจะคิดไม่ออก เพราะไม่รู้จักชื่อเพลงเลย กำ!! ร้องหรือจะเขียนเนื้อร้องให้คุณอาก็ไม่ได้ เพราะร้องก็มั่วๆ เอา 555+
   
  อย่างนี้มันจะได้เรื่องมั๊ยคะ อิอิ แล้วคุณอามีเวปที่จะฟังเพลงสากลเก่าๆ แนะนำบ้างมั๊ยคะ
   
  รักษาสุขภาพนะคะคุณอา

 89. Q says:

  โทษทีค่า ม๊ะได้ตั้งใจ กดเม้นท์มันไม่ไปเลยอ่ะ ไง๋ออกมาเพียบขนาดนี้ ขอโต๊ดเจ้าค่า T^T

 90. **走自己的路** says:

  หวัดดีครับอาอิอิทำงานอีกวันก้อหยุดอีกแระครับ
   
  ดีใจจังว่าแต่วันหยุดก้อคงไม่รู้จะไปใหนอีกตามเคย5555+
   
  ไปซาวน่าดีกว่ามีที่เดวที่ให้ไปอิอิไงวันหยุดก้อขอให้อามีความสุขนะครับแวบก่อนแระครัยเจ้านายมา55555+

 91. Kaew says:

  เจ้าชายคะหญิงไม่ได้รับข่าวคราวใดใดจากทางใต้เลยค่ะ หายเงียบไปเลยเหมือนกันค่ะก็เป็นห่วงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้ติดต่อเลยยิ่งเจ้าชายถามมาแบบนี้ หญิงยิ่งเป็นห่วงมากกว่าเดิมซะแล้วล่ะค่ะส่วนหญิงเอง คืนนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ็มเป็นอะไรค่ะส่งข้อความไปหาเจ้าชาย ก็หายเงียบ ก็ให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ๆ เอ็มก็เข้าไม่ได้ตลอดคืนซะงั้นหญิงก็เลยต้องปิดคอม เข้านอนตามระเบียบหวังว่าเจ้าชายคงจะไม่เคืองใจนะคะคิดถึงเจ้าชายซำเหมอค่ะ (หุหุหุ)หญิงปลายฯ

 92. じ☆ve.BeeR.じ☆ve says:

  _0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0 ___________()""()___________ __________("(\’o\’,)___________ __________(")(")(,)__________ _______==========________ ___000000________000000___ __000000000____000000000__ _000000000000_00000000000_ _000000000000000000000000_ __0000000000000000000000__ ___00000000000000000000___ ____000000000000000000____ _____0000000000000000_____ _______000000000000_______ _________00000000_________ ___________0000___________ ____________Y_____________
  ……หวาดดีค่ะ เบียร์เองน้าาา
  ……เป็นยังไงบ้างอ่า….สบายดีรึป้าวววววค่ะ
  …….สเปชยังน่ารัก น่าชมเหมือนเดิมน้าาาคร๊า…งุงิ
  …….แบบว่าๆ…..สเปชเบียร์อัพใหม่แย้วววว……… กิกิ
  ……มีอารัยๆๆๆๆ หน้าอ่านมากมาย…….*-*
  ……งัยๆๆก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมๆๆ ชมๆๆ บ้างน้า
  ……วันนี้ต้องไปก่อนนะค่ะ บะบาย

  ……..นู๋เบียร์……

 93. <> says:

  สวัสดีครับ
   
  ถูกต้องแล้วครับอา ผม(พวกเรา)ยังร้องเพลงไม่จุใจเลยครับ น้องใจบอกว่า ดึกแล้วเกรงใจอาผู้หญิง ทุกคนเห็นด้วยก็เลยยอมวางไมค์ครับ ไม่งั้นเนี่ยคงยาวถึงตีสอง ฮ่าๆๆ วันนั้นเลยไม่ได้ฟังเจ้าภาพร้องเพลงเลยนะครับ วันนี้ผมเขียนคำบรรยายใต้ภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่คงไม่ฮาเท่าที่คุณอาบรรยายไว้นะครับ ผมเห็นน้องใจอ่านไปขำกลิ้งไป ฮ่าๆๆ  โอกาสหน้าคงได้พบกันใหม่นะครับอา
   
  เล็กครับ 

 94. Chatsee says:

  สวัสดีค่ะ คุณอา..ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ
  เอคุงค่ะ…เข้ามาจากสเปซของ Bussaka เพื่อนของ FiShEaRo\’s Life อีกที..
  ที่มายาวนิดนึงนะคะ แต่ว่าปลายทางคือสเปซคุณอาที่ได้มาเยือนนี้ ก็ทำให้ประทับใจมากค่ะ
  การเล่น Blog Tag ให้อะไรเรามากกว่าเกมสนุกธรรมดาจริงๆ
  เพราะมันแสดงถึงมิตรภาพที่เกิดขึ้นออนไลน์…
  ได้เรียนและรู้อะไรดีๆ หลายอย่างจริงๆ  (^___^)
   

 95. โซดา says:

  Happy birht day นะคะ คุณอา (ย้อนหลังไปนิด)
   
  ขอให้คุณอามีความสุขมากๆ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะ

 96. ฟ้าใสรักติ๋ว says:

  แวะมาเยี่ยมค่ะ คุณพีก้อว่าไป ฟ้าเหงคุณพี เข้าออก สเปซ์บ่อย ๆ ก้อเลย ไม่อยาก
  ให้มีกลางคีน อิอิอิ ฟ้า จะกลับ 14 นี้ ค่ะ คงถึง กรุงเทพ ฯ ประมาณ  5 ทุ่ม ค่ะ
  ไง ๆ ก้อ อย่าลีมในคะทานข้าวกันสักมื้อ เทคแคร์ นะคะ ดูแลสุขภาพ คืนนี้นอน
  หลับฝันดีค่ะ คิดถึงเสมอนะคะ 

 97. N♥n says:

  หวัดดีค่ะคุณอามาขอเช่าที่
   
  เอาหมดทั้งสเปซได้มั้ยค่ะ คือแบบว่ามีเรื่องให้บ่นเยอะมากกกกกกกก 555-*-
   
  (แอบเปลี่ยนในสเปซซะงั้น แง้วววว T_T เปลี่ยนท้ายๆดีๆหน่อยๆไหนจะดองแล้ว เครียดมะดีค่ะ)
   
  ตอนนี้เชียงใหม่ไม่หนาวหรอกค่ะสำหรับนู๋โคตรรรรรรรหนาวเลย -*- 555หนาวๆๆๆๆเหงาๆๆๆค่ะ
   
  ไม่สบายขาดคนดูแล(เมื่อวานไปอ้อนพี่นู๋นาวันนี้มาอ้อนคุณอาต่อ อิอิ เหลือเกินนนนนน)
   
  ปล.มีเรื่องบ่นนอกรอบเมื่อคืนเทวดาเกือบได้ตกสวรรคร์เพราะโดนนู๋สวดยาวววววววค่ะเนื่องจาก
   
  มัวแต่ไปเล่นบอลไม่ไปซ้อมดนตรีเพื่อนๆดทรตามก้อไม่รับก้อเลยโทรมาถามนู๋แล้วนู๋ก้อโทรไป
   
  2 มิสคอลอีกประมาณครึ่งชม.โทรกลับมาแล้วนู๋ก้อ………………….. ^^ บ่นๆๆๆๆประมาณ เกือบชม.ได้ค่ะ หุ ๆ
   
   

 98. N♥n says:

  ปล.อีกที
   
  รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ ฝันดีค่ะ ^^
   

 99. boobooboo' says:

  สวัสดีคืนวันสุขค่ะคุณอา …
  รักษาสุขภาพ ราตรีสวัสดิ์เจ้าค่ะ *-*

 100. suchat says:

  ผมเข้ามาเม้นได้อย่างเดียวอะครับแงๆๆแก้ไขสเปชไม่ได้
   
  ผมอ่านจบจบน๊าครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s